Open source produkter
i OS2-fællesskabet

Fællesoffentlig løsning til deling af automatiseringsegnede processer.


Linux styresystem og administrationsmodul til offentligt tilgængelige computere, f.eks. på biblioteker.

Værktøj til at give sagsbehandlere i socialområdet et overblik over bevillinger, effekter, økonomi og budget.Et alternativ til andre lokale CPR-kilder.  

Digital løsning til papirløse møder.  

Crawler løsning hjælper med at scanne for følsomme persondata.En webløsning til styring af indhold på infoskærme.

En 2-faktor login løsning for øget sikkerhed.

Brugervenligt webbaseret administrativt centrum for håndtering af jordflytninger - fra projektstart til faktura.  Alternativ til kommercielle selvbetjeningsløsninger og værktøjer til borgervendte og interne blanketter. 

En markedsførende løsning til indberetning og godkendelse af tjenestekørsel samt ferie.

En agnostisk IoT-netværksserver, der kan anvendes til administration af IoT-enheder og opsamling af deres data - på tværs af netværksteknologier.Et værktøj til at skabe overblik over kontrakter, snitflader, GDPR compliance og systemporteføljen.  

Governanceniveau 3

En maskinlæsbar KLE som sammen med motoren Taxon Classifier gør, at man automatisk kan opmærke digitale dokumenter efter KLE.

Governanceniveau 2

Fællesoffentligt kravkatalog til den tekniske dialog mellem leverandør og din offentlige myndighed inden et it-indkøb.

Governanceniveau 2

Rapport på GitHub


Et vidensdelingsværktøj, hvor alle hjælper alle.  

Governanceniveau 1

Organisationskomponent der beskriver en organisation, dens struktur, aktører og deres roller.  

Governanceniveau 3

En løsning til at håndtere fordeling/ansvar af kommunale opgaver.

Governanceniveau 1


Webløsning til at håndtere rollemodellering og -tildeling på tværs af fagsystemer. 

Governanceniveau 3

Data-integrationsløsning til skoleområdet til at sikre opdaterede grunddata.

Governanceniveau 1

En organisationskomponent til hele organisationens data.

Governanceniveau 2


En integrationskomponent til KOMBITs Støttesystem Organisation. 

Governancenivau 1

En Drupal platform til at administrere og udstille lærings- og uddannelsesforløb.  

Governanceniveau 1

Et webbaseret system til at håndtere valgstyrere og tilforordnede til valg.  


OS2Compliance er et ISMS-system udviklet specielt til kommuner og offentlige myndigheder