Aftaler og Takstblade i OS2-fællesskabet

Vi har samlet alle oplysninger om årlige bidrag til OS2-produkter samt OS2-fællesskabet på denne side. For alle OS2-produkter som har en tilslutningsaftale og økonomi, kan du finde aftale samt takstbladet via denne side. Yderligere er her information om kontingent til foreningen OS2 samt fordelingsnøgler og bidragssatser, som benyttes til at udregner det bidrag som produkterne bidrager med til fællesskabet.

Forstå økonomien bag et OS2-produkt

Det årlige bidrag til et OS2-produkt fastsættes af styregruppen ud fra de forventede omkostninger forbundet med vedligehold af løsningen og drift af samarbejdet.

Fordelingsnøgle, bidragssatser og kontingent til foreningen besluttes af OS2-fællesskabets generalforsamling.

Fordelingsnøgle

OS2 anvender denne model til at indplacere kommuner og andre myndigheder efter størrelse:

Størrelse
Antal borgere*
Lille
under 25.000
Mellem
mellem 25.000 og 60.000
Stor
mellem 60.000 og 120.000
Meget stor
over 120.000

Det er en model som giver en fair fordeling mellem landets kommuner. Med udgangspunkt i antal borgere pr. 1. januar 2023 giver det en fordeling blandt landets kommuner som følger:

  • 17 lille
  • 56 mellem
  • 20 stor
  • 5 meget stor

Andre myndigheder, hvor der ikke kan tælles borgere, indplaceres med afsæt i en vurdering på organisations størrelse, formål og kontaktflade samt det samlede IT-budget.

* Data om antal borgere hentes fra Danmarks Statistik, BY2 datasæt: https://www.statistikbanken.dk/10021. Borgertallet fra året før anvendes til indplacering. Dette skyldes, at et opdateret tal for indeværende år ikke er udgivet på OS2's faktureringstidspunkt. Dvs. fakturering i 2024 tager udgangspunkt i antal borgere pr. 1. januar 2023.


Bidragssatser

Produkter og projekter hvor foreningen er ansvarlig for tilslutning og økonomi, bidrager årligt til foreningens fælles sekretariat med en takst. Generalforsamlingen beslutter takst og taksmodel, som er gældende fra næste kalenderår.

Takstmodel for bidrag i 2023


OS2-medlem
Ikke OS2-medlem
Procentvis tillæg til årligt vederlag for niveau 3 produkter
(mest modne produkter)

9%
35%
Procentvis tillæg til årligt vederlag for niveau 2 produkter
9%
30%
Procentvis tillæg til årligt vederlag for niveau 1 produkter
(mindst modne produkter)

5%
25%

Der differentieres mellem myndigheder, som er medlem og ikke medlem af foreningen OS2. Det er for at skabe en model, som er fair overfor de mange, som er medlem af foreningen og bidrager til fællesskabet via det årlige kontingent.

Alle aftaler og takstblade

Følgende OS2-produkter har en tilslutningsaftale, som skal sikre, at der er økonomi til koordinering, vedligehold og udvikling. Det vi også kalder forvaltning af kildekode og samarbejde.

Ønsker I at tilslutte jer et produktsamarbejde sendes den underskrevne aftale til os2@os2.eu.

Klik dig frem til aftalerne herunder:


Medlemskab af OS2

Aftalen for OS2-medlemskab finder du her.

Ønsker I at melde jer ind sendes den underskrevne aftale til os2@os2.eu.

Det årlige kontingent til OS2-fællesskabet er på seneste generalforsamling fastsat til:

Størrelse på medlem
Årligt kontingent
Lille
DKK 25.000,-
Mellem
DKK 28.000,-
Stor
DKK 31.000,-
Meget stor
DKK 34.000,-


Leder du efter vores overblik over OS2-produkter din organisation er tilsluttet så klik nedenfor: