Tag ejerskab over jeres IoT-data

Få mere værdi ud af jeres sensordata med netværksserveren OS2iot uden at bruge mere tid. Saml al sensordata uanset transmissionstype og standardisér det, så det kan sammenlignes og bruges til at løse jeres forretningsbehov.

(Er du allerede anvender eller ønsker at blive det, kan du finde links til dokumenter i bunden af siden)

Målgruppen

Dig, der arbejder med Internet of Things og Smart City i din organisation.

Du får:

Oversættelse til fælles sprog

Data fra forskellige IoT-enheder og sensorer udpakkes og samles til ét fælles teknisk sprog.


Brug af forskellige transmissionstyper

OS2iot kan transmittere data via LoRaWAN, NB-IoT, MQTT, Sigfox og 3/4/5G m.fl.


Fællesoffentlig infrastruktur

Brug en netværksserver, der kan anvendes på tværs af offentlige  myndigheder og som understøtter åbne og anerkendte standarder for data og software.Del data som du vil

Opsaml store mængder IoT-data og send det videre til fx egne eller leverandørers data warehouses og visualiseringer. Eller del åbne data på Open Data DK.


Tjek på sensortilstand

Få overblik over alle sensorers og gateways' tilstand og skab IoT-governance.


Enklere arbejdsgange

Reducér kompleksiteten på Internet of Things-området og sænk barrieren for at komme i gang med IoT.


Det koster det 

I nedenstående priser indgår et produktbidrag, som er myndighedens andel af udgifterne til at drive samarbejdet og udviklingen af OS2iot. Hertil kommer et bidrag til OS2, som dækker udgifter forbundet med at drive fællesskabet. Taksten til OS2 udgør en procentdel af produktbidraget, som fastsættes på den årlige generalforsamling. 

Lille organisation

 <25.000 indbyggere

Alle anvendermyndigheder betaler en tilslutningsafgift på 20.000,00 kr. (engangsbeløb)

Årlig fast andel

Medlem af OS2: 11.781,00 kr.

Ikke medlem: 14.591,00 kr.

Mellem organisation

25.000-60.000 indbyggere

Alle anvendermyndigheder betaler en tilslutningsafgift på 20.000,00 kr. (engangsbeløb)

Årlig fast andel

Medlem af OS2: 17.673,00 kr.

Ikke medlem: 21.889,00 kr.

Stor organisation

60.001-120.000 indbyggere

Alle anvendermyndigheder betaler en tilslutningsafgift på 20.000,00 kr. (engangsbeløb)

Årlig fast andel

Medlem af OS2: 35.344,00 kr.

 Ikke medlem: 43.775,00 kr.

Meget stor organisation

>120.001 indbyggere

Alle anvendermyndigheder betaler en tilslutningsafgift på 20.000,00 kr. (engangsbeløb)

Årlig fast andel

Medlem of OS2: 35.344,00 kr. 

Ikke medlem: 43.775,00 kr.

Gør IoT-arbejdet nemmere og spar penge

Underskriv en tilslutningsaftale. Se på takstbladet hvor meget du skal betale for at sikre vedligehold, videreudvikling og koordinering. Prisen afhænger af, om du er medlem af OS2 eller ej.

Send tilslutningsaftalen til os2@os2.eu

Kom godt i gang med OS2iot


Kom med i et fællesskab

OS2 er et fællesskab, hvor ejerskab og samarbejde er centrale kerneværdier. Sammen ejer, udvikler og vedligeholder vi digitale løsninger, som løser fælles behov i det offentligt. For dig betyder det, at I kan spare penge, når vi samfinansier løsninger. I kan også få direkte indflydelse på udformningen af løsningen med input og ønsker til udviklingen. 

Det er koordinationsgruppen og styregruppen, der står for at prioritere og igangsætte udviklingsopgaverne, så de kan komme flest mulige til gode. Begge arbejdsgrupper består af repræsentanter fra anvenderne. Produktkoordinatoren eller tovholderen holder sammen på trådene med sekretariatsbistand til arbejdsgrupperne, kontakt til samarbejdspartnere og leverandørstyring.

Læs mere om arbejdsgruppernes rolle


Allerede anvender eller interesseret i at blive det?