OS2skoledata logo


Håndter livscyklus for brugerstamdata 

om skolens elever og lærere

Styr stamdata som brugerkonti og gruppemedlemsskaber for ansatte og elever igennem en simpel brugergrænseflade.

Målgruppen

Dig der står for datasikkerhed og brugerstamdata på en skole.

Du får:

Data samlet ét sted

Ét sted at opdatere data inkl. oprettelse, nedlukning og flytning af stamdata samt vedligehold af rettigheder.


Styr på dataflowet

En databroker med en brugergrænseflade til at styre dataflowet og hvor I selv kan pause, inspicere og starte dataflow.

SQL

Mulighed for at stille skolegrunddata til rådighed for kommunens i et SQL-replikai eget SQL-cluster.Mere kontrol til jer

Mere kontrol med større ændringer ved f.eks. klasserul.


Hold det ajour

Mulighed for at holde Google Workspace data, kommunens AD og kommunens Azure AD holdt ajour samtidigt.

Produktniveau 1


Dette produkt betegner vi som et Niveau 1-produkt. 

Det henviser til OS2's governancemodel, hvor produktniveauer beskriver et produkts modenhedsniveau.

Læs om produktniveauer

Governancemodel

Læs mere om OS2's governancemodel for at blive klogere på hvordan OS2-fællesskabet modner, skaber organisering og udbredelse omkring  fællesoffentlige it-produkter.

OS2's governancemodel

Vær med til at opbygge et fællesskab

OS2 er et fællesskab, hvor vi udvikler og vedligeholder digitale løsninger sammen. For dig betyder det, at I kan spare penge, når vi samfinansier løsninger. I kan også få direkte indflydelse udformning af løsningen med ønsker til videreudvikling. Det er koordinationsgruppen og styregruppen, der står for at prioritere ønskerne, så de kan komme flest mulige til gode. Begge arbejdsgrupper består af frivillige repræsentanter fra anvendermyndighederne. Tovholderen holder sammen med trådene med sekretariatsbistand til arbejdsgrupperne, kontakt til samarbejdspartnere og leverandørstyring.

Læs om arbejdsgruppernes rolle


Allerede anvender eller interesseret i at blive det?