OS2loop logo


Styrk videndelingen på tværs

Find alle de relevante vejledninger og få svar på dine spørgsmål i værktøjet, hvor alle hjælper alle.


Målgruppen

Dig i fagområder, som ønsker at understøtte og vejlede til korrekte arbejdsprocesser.

Du får:

Vejledninger og spørgsmål i én

Find de relevante vejledninger og få svar på dine spørgsmål i værktøjet OS2loop. 


Søgbare dokumenter

Opret modulære og søgbare dokumenter direkte i OS2loop, få adgang til eksterne kilder, stille spørgsmål og få svar, lave indlæg og kommunikere direkte til brugere på en hurtig og effektiv måde.

Videndeling

I Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune bliver OS2loop brugt til at hjælpe hinanden og videndele om brugen af den elektroniske omsorgsjournal.Mulighed for at bruge forskellige devices

Kan bruges hvilket som helst device og skærmstørrelse, så adgang til viden altid er tilgængelig uanset hvor og hvornår, der er brug for det.

En bruger-til-bruger platform

Hjælp hinanden bruger-til-bruger eller svar på spørgsmål som redaktør. 

Mulighed for tags

Gør dokumenter søgbare via tags og marker indhold med  revisionsdatoer, så det er nemt at sikre, at alt indhold er opdateret og relevant.

Vær med til at opbygge et fællesskab

OS2 er et fællesskab, hvor vi udvikler og vedligeholder digitale løsninger sammen. For dig betyder det, at I kan spare penge, når vi samfinansier løsninger. I kan også få direkte indflydelse udformning af løsningen med ønsker til videreudvikling. Det er koordinationsgruppen og styregruppen, der står for at prioritere ønskerne, så de kan komme flest mulige til gode. Begge arbejdsgrupper består af frivillige repræsentanter fra anvendermyndighederne. Tovholderen holder sammen med trådene med sekretariatsbistand til arbejdsgrupperne, kontakt til samarbejdspartnere og leverandørstyring.

Der er pt. ingen styregruppe, koordinationsgruppe eller tovholder på OS2loop.

Læs om arbejdsgruppernes rolleAllerede anvender eller interesseret i at blive det?

Produktniveau 1


Dette produkt betegner vi som et Niveau 1-produkt. 

Det henviser til OS2's governancemodel, hvor produktniveauer beskriver et produkts modenhedsniveau.

Læs om produktniveauer

Governancemodel

Læs mere om OS2's governancemodel for at blive klogere på hvordan OS2-fællesskabet modner, skaber organisering og udbredelse omkring  fællesoffentlige it-produkter.

OS2's governancemodel