Få ekstra sikkerhed i jeres login

Få en samlet sikkerhedsløsning, der håndterer alle aspekterne omkring udstedelse, anvendelse og vedligehold af NSIS-compliant erhvervsidentiteter (i overensstemmelse med National Standard for Identiteters Sikringsniveauer).

(Er du allerede anvender eller ønsker at blive det, kan du finde links til dokumenter i bunden af siden)

Målgruppen

Alle medarbejdere og særligt dig, der sidder med ansvar for login styring og sikkerhed.

Du får:

Styr på identiteterne

Kontrol over registrering, udstedelse og spærring af erhvervsidentiteter til NemLog-in3, STIL UniLogin og den fælleskommunale infrastruktur.


Supplement til det normale login

Kan bruges som supplement til ens normale brugernavn/kodeord login og til flere fagsystemer.


Indbygget:

Local Identity Provider. 
Ekstra sikkerhed

OS2faktor er en 2-faktor autentifikationskomponent, der giver jer ekstra sikkerhed.


Understøtter:

iPhone og iPads, Android smartphones og tablets, Chromebooks, Computere (Windows, OS X, Linux, osv) med Chrome eller Edge browser installeret og fysiske nøgler som yubikeys (både trådløs/NFC og USB-udgaverne).

Password reset

Medarbejderne kan lave password reset.Det koster det 

I nedenstående priser indgår et produktbidrag, som er myndighedens andel af udgifterne til at drive samarbejdet og udviklingen af OS2faktor. Hertil kommer et bidrag til OS2, som dækker udgifter forbundet med at drive fællesskabet. Taksten til OS2 udgør en procentdel af produktbidraget, som fastsættes på den årlige generalforsamling. 

Medlem af OS2

Alle anvendermyndigheder betaler en tilslutningsafgift på 

15.000,00 kr. (engangsbeløb).

Medlemmer af OS2-fællesskabet betaler 8.720,00 kr. årligt til samarbejdet.

Ikke medlem af OS2

Alle anvendermyndigheder betaler en tilslutningsafgift på 

15.000,00 kr. (engangsbeløb).

 Ikke-medlemmer betaler 10.400,00 kr. årligt til samarbejdet.

Få sikkerhed og spar penge

Underskriv en tilslutningsaftale. Se på takstbladet hvor meget du skal betale for at sikre vedligehold og videreudviklinger. Det afhænger af, om du er medlem af foreningen eller ej.

Send tilslutningsaftalen til os2@os2.eu 

Kom godt i gang med et hvilket som helst OS2-produkt


Kom med i et fællesskab

OS2 er et fællesskab, hvor ejerskab og samarbejde er centrale kerneværdier. Sammen ejer, udvikler og vedligeholder vi digitale løsninger, som løser fælles behov i det offentligt. For dig betyder det, at I kan spare penge, når vi samfinansier løsninger. I kan også få direkte indflydelse på udformningen af løsningen med input og ønsker til udviklingen. Det er koordinationsgruppen og styregruppen, der står for at prioritere og igangsætte udviklingsopgaverne, så de kan komme flest mulige til gode. Begge arbejdsgrupper består af repræsentanter fra anvenderne. Produktkoordinatoren eller tovholderen holder sammen på trådene med sekretariatsbistand til arbejdsgrupperne, kontakt til samarbejdspartnere og leverandørstyring.

Læs mere om arbejdsgruppernes rolle

Allerede anvender eller interesseret i at blive det?

Produktniveau 2


Dette produkt betegner vi som et Niveau 2-produkt. 

Det henviser til OS2's governancemodel, hvor produktniveauer beskriver et produkts modenhedsniveau.

Læs om produktniveauer

Governancemodel

Læs mere om OS2's governancemodel for at blive klogere på hvordan OS2-fællesskabet modner, skaber organisering og udbredelse omkring  fællesoffentlige it-produkter.

OS2's governancemodel