OS2kravmotor logo


Brug kravkataloget til den tekniske dialog mellem leverandøren og kommune/region inden et it-indkøb 

Bliv bedre til at stille ikke-funktionelle krav i en kravspecifikation f.eks. krav til sikkerhed, integrationer, dokumentering eller infrastruktur.

(Er du allerede anvender eller ønsker at blive det, kan du finde dokumenter i links i bunden af siden)

Målgruppen

Indkøbere, systemarkitekter, digitaliseringskonsulenter og it-projektledere.


Du får:

Dialogværktøj til intern brug

Få et redskab til intern dialog mellem it og digitalisering og forretningen om krav til kommende it-systemer.


Styringsværktøj til markedsdialog

Opret og udvælg krav til en markedsdialog med en eller flere leverandører. Udsend og modtag svar på markedsdialoger direkte i værktøjet for let behandling og dokumentation.


Fælles kravdatabase

En samlet database på tværs af kommuner og regioner til ikke-funktionelle krav.Suppler med egne krav

Fælleskommunale krav kan suppleres med lokale nuancer i forhold til den lokale it-infrastruktur eller der kan oprettes helt nye krav.


Kvalitetssikring

Få vedligeholdte krav og funktionalitet fra en kravredaktion med repræsentanter fra forskellige kommuner.


Cloud løsninger til genbrug af gode krav

Det er en cloud-baseret løsning, hvor kravene kan genbruges på tværs af it-anskaffelser og på tværs af kommuner og regioner.


 

Det koster det 

I nedenstående priser indgår et produktbidrag, som er myndighedens andel af udgifterne til at drive samarbejdet og udviklingen af OS2kravmotor. Hertil kommer et bidrag til OS2, som dækker udgifter forbundet med at drive fællesskabet. Taksten til OS2 udgør en procentdel af produktbidraget, som fastsættes på den årlige generalforsamling. 

Medlem af OS2-fællesskabet

Alle anvendermyndigheder betaler en tilslutningsafgift på 

8.000,00 kr. (engangsbeløb).

Medlemmer af OS2-fællesskabet betaler 15.260,00 kr. årligt.

Ikke medlem

Alle anvendermyndigheder betaler en tilslutningsafgift på 

8.000,00 kr. (engangsbeløb). 

Ikke-medlemmer betaler 18.200,00 kr. årligt.

Gør anskaffelses-processen lettere

Underskriv en tilslutningsaftale. Se på takstbladet hvor meget du skal betale for at sikre vedligehold og videreudviklinger. Det afhænger af, om du er medlem af foreningen eller ej.

Send tilslutningsaftalen til os2@os2.eu

Kom godt i gang med OS2kravmotor

Kom med i et fællesskab

OS2 er et fællesskab, hvor ejerskab og samarbejde er centrale kerneværdier. Sammen ejer, udvikler og vedligeholder vi digitale løsninger, som løser fælles behov i det offentligt. For dig betyder det, at I kan spare penge, når vi samfinansier løsninger. I kan også få direkte indflydelse på udformningen af løsningen med input og ønsker til udviklingen. Det er koordinationsgruppen og styregruppen, der står for at prioritere og igangsætte udviklingsopgaverne, så de kan komme flest mulige til gode. Begge arbejdsgrupper består af repræsentanter fra anvenderne. Produktkoordinatoren holder sammen på trådene med sekretariatsbistand til arbejdsgrupperne, kontakt til samarbejdspartnere og leverandørstyring.

Læs om arbejdsgruppernes rolle

Allerede anvender eller interesseret i at blive det?

Læs governancerapporten for OS2kravmotor på GitHub.Produktniveau 2


Dette produkt betegner vi som et Niveau 2-produkt. 

Det henviser til OS2's governancemodel, hvor produktniveauer beskriver et produkts modenhedsniveau.

Læs om produktniveauer

Governancemodel

Læs mere om OS2's governancemodel for at blive klogere på hvordan OS2-fællesskabet modner, skaber organisering og udbredelse omkring  fællesoffentlige it-produkter.

OS2's governancemodel