OS2sofd logo


Få samlet styr på jeres autoritative organisations- og forretningsdata og brug dem smart

Saml løbende jeres centrale forretningsdata fra flere forskellige kilder og distribuere disse til andre fagsystemer.

(Er du allerede anvender eller ønsker at blive det, kan du finde links til dokumenter i bunden af siden)

Målgruppen

Dig der gerne vil optimere jeres brug af autoritative data. Dig der leder efter et værktøj til jeres IdM processer.

Du får:

Ét samlet overblik 

Over kommunens organisationshierarki, lederhierarki, ansatte mm.


Distribution af data

Understøttelse af distribution of forretningsdata til andre fagsystemer.


Integrationer

Integrationer til AD, Exchange, STIL, OPUS, CICS, SD løn, ØS indsigt. Signaturcentral, STS Organisation, STS klassifikation, OS2rollekatalog, OS2faktor, Columna Cura, KMD Nexus.
Opdaterede brugerkonti

Automatisk opret/nedlæg proces for medarbejdernes brugerkonti.


Sampil med støttesystemer

Mulighed for at dele data til infrastrukturskomponenter som OS2rollekatalog og KOMBITs støttesystemer.


Det koster det 

I nedenstående priser indgår et produktbidrag, som er myndighedens andel af udgifterne til at drive samarbejdet og udviklingen af OS2sofd. Hertil kommer et bidrag til OS2, som dækker udgifter forbundet med at drive fællesskabet. Taksten til OS2 udgør en procentdel af produktbidraget, som fastsættes på den årlige generalforsamling. 

Medlemmer af OS2-fællesskabet

Anvendere betaler IKKE tilslutningsafgift.

Medlemmer af OS2-fællesskabet betaler 24.640,00 kr. årligt
til fælles vedligehold og udvikling.

Ikke medlemmer

Anvendere betaler IKKE tilslutningsafgift.

Er din myndighed ikke medlem af OS2, betaler I 29.387,00 kr. årligt
til fælles vedligehold og udvikling.

Få det totale overblik

Underskriv en tilslutningsaftale. Se på tak​stbladet hvor meget du skal betale for at sikre vedligehold, videreudviklinger og koordinering. Det afhænger af, om du er medlem af foreningen eller ej.

Send tilslutningsaftalen til os2@os2.eu

  Kom godt i gang med et OS2-produkt


Kom med i et fællesskab

OS2 er et fællesskab, hvor vi udvikler og vedligeholder digitale løsninger sammen. For dig betyder det, at I kan spare penge, når vi samfinansier løsninger. I kan også få direkte indflydelse udformning af løsningen med ønsker til videreudvikling. Det er koordinationsgruppen og styregruppen, der står for at prioritere ønskerne, så de kan komme flest mulige til gode. Begge arbejdsgrupper består af frivillige repræsentanter fra anvendermyndighederne. Produktkoordinatoren holder sammen med trådene med sekretariatsbistand til arbejdsgrupperne, kontakt til samarbejdspartnere og leverandørstyring.

Læs om arbejdsgruppernes rolle


Allerede anvender eller interesseret i at blive det?