OS2forms logo


Gør dine selvbetjeningsløsninger nemme, 

automatiske og digitale

Få et alternativ til at skulle kontakte leverandøren hver gang, du har den mindste ændring og erstat formularer i word- eller pdf-format.

(Er du allerede anvender eller ønsker at blive det, kan du finde links til dokumenter i bunden af siden)

Målgruppen

Dig der arbejder med formularer og blanketter internt til medarbejdere eller eksternt til borgere og virksomheder.

Du får:

Mere tid

Undgå de lange og besværlige excel-ark. Gå udenom lang behandlingstid hos leverandørerne ved selv at lave rettelser i egne formularer.Forløb med flere aktører

Udform online selvbetjeningsforløb med flere aktører.


NemID-login

Når CPR-nr. kommer retur fra NemID-login, hentes stamoplysninger på borger via Serviceplatformen.

 

Skræddersyning efter behov

Lav formularer efter eget behov og når du har brug for det. Brug løsninger til at skræddersy interne og eksterne selvbetjening til jeres behov.

Automatisering

I OS2forms kan I lave lettilgængelige, automatiserede digitale selvbetjeningsløsninger og formularer.


Deling fælleskommunalt

Mulighed for deling af formularer mellem kommunerne via eksport-importfunktionen.


Det koster det 

I nedenstående priser indgår et produktbidrag, som er myndighedens andel af udgifterne til at drive samarbejdet og udviklingen af OS2forms. Hertil kommer et bidrag til OS2, som dækker udgifter forbundet med at drive fællesskabet. Taksten til OS2 udgør en procentdel af produktbidraget, som fastsættes på den årlige generalforsamling. 

Lille organisation

<25.000 indbyggere

Medlem af OS2: 21.800,00 kr.

Ikke medlemmer: 26.000,00 kr.

Mellem organisation

25.000-60.000 indbyggere

Medlem af OS2: 32.700,00 kr.

Ikke medlemmer: 39.000,00 kr.

Stor organisation

60.001-120.000 indbyggere

Medlem af OS2: 43.600,00 kr.

Ikke medlemmer: 52.000,00 kr.

Meget stor organisation

>120.000 indbyggere

Medlem af OS2: 43.600,00 kr.

Ikke medlemmer: 52.000,00 kr.

Gør det nemmere og spar penge

Underskriv en tilslutningsaftale. Se på takstbladet hvor meget du skal betale for at sikre vedligehold og videreudviklinger. Det afhænger af, om du er medlem af foreningen eller ej.

Send tilslutningsaftalen til os2@os2.eu


Kom godt i gang med et OS2-produkt


Kom med i et fællesskab

OS2 er et fællesskab, hvor ejerskab og samarbejde er centrale kerneværdier. Sammen ejer, udvikler og vedligeholder vi digitale løsninger, som løser fælles behov i det offentligt. For dig betyder det, at I kan spare penge, når vi samfinansier løsninger. I kan også få direkte indflydelse på udformningen af løsningen med input og ønsker til udviklingen. Det er koordinationsgruppen og styregruppen, der står for at prioritere og igangsætte udviklingsopgaverne, så de kan komme flest mulige til gode. Begge arbejdsgrupper består af repræsentanter fra anvenderne. Produktkoordinatoren eller tovholderen holder sammen på trådene med sekretariatsbistand til arbejdsgrupperne, kontakt til samarbejdspartnere og leverandørstyring.

Læs mere om arbejdsgruppernes rolle


Allerede anvender eller interesseret i at blive det?

Anvendere