Automatiserede selvbetjeningsløsninger, der  kan tilpasses lokale forhold og indeholde flows

Hvorfor?

Selvbetjeningsløsninger gør borgere og medarbejdere mere selvhjulpne. Dertil sparer automatisering tid og styrker kvaliteten. OS2forms rummer uendelige anvendelsesmuligheder, og er et billigt og formbart alternativ til lignende produkter på markedet. 

For hvem?

  • Dig der arbejder med offentlig selvbetjening og automatisering, rettet mod medarbejdere, borgere og virksomheder.

Med OS2forms får I:

Mere tid og bedre kvalitet

Reducer den lange behandlingstid hos leverandørerne, ved selv at lave rettelser i egne formularer.


Mulighed for forløb (flows)

Design online selvbetjeningsforløb med flere formularer og aktører.


NemID/MitID-login

Når CPR-nr. kommer retur fra autentificering, hentes stamoplysninger på borgeren via Serviceplatformen.

 

Tilpasning efter behov

Design og tilpas interne og eksterne selvbetjeningsløsninger, når du/I har brug for det. 

Automatisering

I OS2forms kan I lave lettilgængelige, automatiserede digitale selvbetjeningsløsninger og formularer.


Mulighed for deling

Mulighed for deling af formularer mellem myndigheder, via eksport- og importfunktion.


Kom i gang allerede i dag!

Tryk på knappen for at komme i kontakt med Bellcom, der er OS2-leverandør på OS2forms, og tilbyder en gratis 30 min. produktintroduktion samt gratis oprettelse af demobruger. 


Systemoverblik 

Herunder kan du se mulighederne for autentificering, opbygning af forløb og forbindelserne til relevante systemer omkring OS2forms.


Tilslutning til OS2forms 

Nedenstående produktvederlag består primært af et produktbidrag, som går ubeskåret til at vedligeholde og udvikle OS2forms. Hertil kommer et mindre OS2-bidrag, som medvirker til at dække OS2-sekretariatets drift. Taksten for det samlede produktvederlag, fastsættes på den årlige OS2-generalforsamling. 

Lille

<25.000 indbyggere

Medlem af OS2: 21.800,00 kr.

Ikke medlemmer: 26.000,00 kr.

Mellem

25.000-60.000 indbyggere

Medlem af OS2: 32.700,00 kr.

Ikke medlemmer: 39.000,00 kr.

Stor

60.001-120.000 indbyggere

Medlem af OS2: 43.600,00 kr.

Ikke medlemmer: 52.000,00 kr.

Meget stor

>120.000 indbyggere

Medlem af OS2: 43.600,00 kr.

Ikke medlemmer: 52.000,00 kr.

Styrk selvbetjeningen og spar penge

Udover at være en forening, er OS2 et produktfællesskab, hvor medejerskab, gennemsigtighed og samarbejde er centrale kerneværdier. Sammen ejer, udvikler og vedligeholder vi digitale IT-løsninger, som løser konkrete behov i den offentlige sektor. 

For jer der anvender OS2forms betyder det, at I samtidigt med at I gør jeres borgere og medarbejdere mere selvhjulpne, sparer penge ved at bidrage til samfinansieringen, af vedligeholdet og udviklingen af løsningen. I takstbladet her kan du se hvad det koster jer at tilslutte jer, og når I er klar til at gå hele vejen, kan I hente tilslutningsaftalen her. Den underskrevne tilslutningsaftale sendes via e-mail til OS2-sekretariatet på os2@os2.eu

Kom godt i gang med et OS2-produkt


Tag del i produktfællesskabet

Det er en gruppe af tilsluttede anvendere (koordinationsgruppen), der prioriterer, kvalificerer og igangsætter udviklingen af OS2forms. I tillæg til koordinationsgruppen er der etableret en styregruppe, som varetager det overordnede ansvar for produktets drift og udbredelse. Produktkoordinatoren leverer sekretariatsbistand såvel som kontakt til samarbejdspartnere og OS2-leverandører. Referater fra koordinations- og styregruppens møder findes her.

Hvis I vil tættere på udviklingen af OS2forms, kan I komme helt tæt på samarbejdet og backloggen over udviklingsønsker her. I er også velkomne til selv at oprette konkrete udviklingsønsker, som koordinationsgruppen herefter vil drøfte, kvalificere og prioritere.

Ved spørgsmål til produkttilslutning eller koordinationsgruppens arbejde, er I velkomne til at kontakte produktkoordinator Thomas Gjerulff via thomas@os2.eu


Læs mere om arbejdsgruppernes rolle


Allerede anvender eller interesseret i at blive det?

Produktniveau 2


Dette produkt betegner vi som et Niveau 2-produkt. 

Det henviser til OS2's governancemodel, hvor produktniveauer beskriver et produkts modenhedsniveau.

Læs om produktniveauer

Governancemodel

Læs mere om OS2's governancemodel for at blive klogere på hvordan OS2-fællesskabet modner, skaber organisering og udbredelse omkring  fællesoffentlige it-produkter.

OS2's governancemodel