OS2kitos logo


Modenhed i digitaliseringen med overblik over systemporteføljenFå nyhedsbrevet fra OS2 Kitos

Se kommende arrangementer

Kommunernes IT-Overbliks System

Analyser og dokumenter din kommunes it-portefølje med OS2 KITOS og få en mere strategisk, forretningsmæssig og arkitekturmæssig beslutningsproces.

Allerede medlem? Brug filarkivet

Målgruppen

Dig der ønsker overblik over kommunens it-systemportefølje, kontrakter, snitflader samt ønsker GDPR-compliance og overholdelse af arkiveringspligten. Det kan være i rollen som systemejer, GDPR-person, kontrakt manager, digitaliseringschef, arkivar eller andet.

Du får:

Overblik

Overblik over kommunens it-systemer, kontrakter, snitflader, og systemportefølje samt ønsker GDPR-compliance og overholdelse af arkiveringspligten.


En webbaseret løsning

Tilgængelighed via en webbaseret løsning.


Ind- og eksport af data

Hent data ud/ind via API og Excel and anvend i angen sammenhæng.Hjælp til beslutningsprocesser

Et værktøj til at analysere og dokumentere kommunens it-portefølje for at få en mere strategisk, forretningsmæssig og arkitekturmæssig beslutningsproces.


Lokal tilpasning

Kommunetilpasning af løsningen via lokal konfigurering.


Tværkommunal videndeling

Potentiale for videndeling på tværs af de 80 kommuner, der anvender OS2kitos.


Det koster det 

I nedenstående priser indgår et produktbidrag, som er myndighedens andel af udgifterne til at drive samarbejdet og udviklingen af OS2kitos. Hertil kommer et bidrag til OS2, som dækker udgifter forbundet med at drive fællesskabet. Taksten til OS2 udgør en procentdel af produktbidraget, som fastsættes på den årlige generalforsamling. 

Lille organisation

<25.000 indbyggere

Alle anvendermyndigheder betaler en tilslutningsafgift på 30.000,00 kr. (engangsbeløb).

Medlem af OS2: 27.250,00 kr.

Ikke medlemmer: 33.750,00 kr.

Mellem organisation

25.000-60.000 indbyggere

Alle anvendermyndigheder betaler en tilslutningsafgift på 30.000,00 kr. (engangsbeløb).

Medlem af OS2: 38.150,00 kr.

Ikke medlemmer: 47.250,00 kr.

Stor og Meget stor organisation

60.001> indbyggere

Alle anvendermyndigheder betaler en tilslutningsafgift på 30.000,00 kr. (engangsbeløb).

Medlem af OS2: 49.050,00 kr.

Ikke medlemmer: 60.750,00 kr.

* I ovenstående priser indgår et produktbidrag som er myndighedens andel af udgifterne til at drive samarbejdet og udviklingen af OS2kitos. Hertil kommer et bidrag til OS2 som dækker udgifter forbundet med at drive fællesskabet. Taksten til OS2 udgør en procentdel af produktbidraget som fastsættes på den årlige generalforsamling. Se mere information om takster og takstmodel her.

Få det store overblik over jeres it-systemer

Underskriv en tilslutningsaftale. Se på takstbladet hvor meget du skal betale for at sikre vedligehold, videreudviklinger og koordinering. Det afhænger af, om du er medlem af foreningen eller ej.

Send tilslutningsaftalen til OS2-sekretariatet og cc KITOS-sekretariatet med knappen herunder

Email Button

Kom i gang med KITOS

Se kommende arrangementer for OS2 Kitos

Kom godt i gang med et OS2-produkt


Kom med i et fællesskab

OS2 er et fællesskab, hvor ejerskab og samarbejde er centrale kerneværdier. Sammen ejer, udvikler og vedligeholder vi digitale løsninger, som løser fælles behov i det offentligt. For dig betyder det, at I kan spare penge, når vi samfinansier løsninger. I kan også få direkte indflydelse på udformningen af løsningen med input og ønsker til udviklingen. Det er koordinationsgruppen og styregruppen, der står for at prioritere og igangsætte udviklingsopgaverne, så de kan komme flest mulige til gode. Begge arbejdsgrupper består af repræsentanter fra anvenderne. Sekretariatet holder sammen på trådene med sekretariatsbistand til arbejdsgrupperne, kontakt til samarbejdspartnere og leverandørstyring.

Læs mere om arbejdsgruppernes rolle

Allerede anvender eller interesseret i at blive det?

Produktniveau 3


Dette produkt betegner vi som et Niveau 3-produkt. 

Det henviser til OS2's governancemodel, hvor produktniveauer beskriver et produkts modenhedsniveau.

Læs om produktniveauer

Governancemodel

Læs mere om OS2's governancemodel for at blive klogere på hvordan OS2-fællesskabet modner, skaber organisering og udbredelse omkring  fællesoffentlige it-produkter.

OS2's governancemodel

Nyhedsbrev fra OS2 Kitos