Vision og Mission

OS2s bestyrelsen fastlægger strategien.