OS2display logo


Giv medarbejdere og biblioteksbesøgende den information, som de skal bruge

Brug OS2display til at producere, publicere og administrere indhold til infoskærme, internt til medarbejdere eller eksternt til borgere. Systemet kan bruges på alle skærmstørrelser samt vertikal som horisontal visning.

(Er du allerede anvender eller ønsker at blive det, kan du finde links til dokumenter i bunden af siden)

Målgruppen

Alle der administrer infoskærme på biblioteker, plejehjem, svømmehaller eller lignende og potentielt set også skoler.

Du får:

Webbaseret løsning

En webaseret løsning, der kan tilgås på forskellige enheder.Forskellige roller til forskellige brugere

Brugere der kan få tildelt forskellige rettigheder, f.eks. redaktør og admin.En løsning der virker, uanset hvordan skærmen vender

En løsning, der understøtter både horisontal og vertikal fremvisning.Skabeloner

Allerede lavede skabeloner og kan tilføje nye.


Videofremvisning

Mulighed for at vise video på jeres skærme som del af en fremvisningsserie.


Indhold til bestemt tidspunkter

Mulighed for at fremvise f.eks. slides om morgendagens åbningstider, når biblioteket lukker. Eller andet indhold på bestemte tidspunkter.


Det koster det 

I nedenstående priser indgår et produktbidrag, som er myndighedens andel af udgifterne til at drive samarbejdet og udviklingen af OS2display. Hertil kommer et bidrag til OS2, som dækker udgifter forbundet med at drive fællesskabet. Taksten til OS2 udgør en procentdel af produktbidraget, som fastsættes på den årlige generalforsamling. 

Medlem af OS2

Der er ingen tilslutningsafgift (engangsbeløb) til OS2display.

Medlemmer af OS2-fællesskabet betaler 26.250,00 kr. årligt til fællesskabet og samarbejdet.

Ikke medlem af OS2

Der er ingen tilslutningsafgift (engangsbeløb) til OS2display.

 Ikke-medlemmer betaler 31.250,00 kr. årligt til OS2-fællesskabet og samarbejdet.

Spar tid og penge

Underskriv en tilslutningsaftale. Se på takstbladet hvor meget du skal betale for at sikre vedligehold og videreudviklinger. Det afhænger af, om du er medlem af foreningen eller ej.

Send tilslutningsaftalen til os2@os2.eu

 

Kom godt i gang med et hvilket som helst OS2-produkt


Kom med i et fællesskab

OS2 er et fællesskab, hvor vi udvikler og vedligeholder digitale løsninger sammen. For dig betyder det, at I kan spare penge, når vi samfinansier løsninger. I kan også få direkte indflydelse udformning af løsningen med ønsker til videreudvikling. Det er koordinationsgruppen og styregruppen, der står for at prioritere ønskerne, så de kan komme flest mulige til gode. Begge arbejdsgrupper består af frivillige repræsentanter fra anvendermyndighederne. Produktkoordinatoren holder sammen med trådene med sekretariatsbistand til arbejdsgrupperne, kontakt til samarbejdspartnere og leverandørstyring.

Læs om arbejdsgruppernes rolle

Allerede anvender eller interesseret i at blive det?

Anvendere