Kommuniker på tværs af sundhedsvæsnet


Med OS2korrespondance kan kommunale afdelinger (eller andre organisationer) kommunikere med sundhedsvæsenet via den eksisterende it-infrastruktur på sundhedsområdet (MedCom). 


OS2korrespondance er en selvstændig webbaseret applikation, der kan styrke kommunikationen i tværsektorielt samarbejde. Også selvom jeres øvrige arbejde foregår i lukkede fagsystemer.




Målgruppe - PPR, læger og hospitaler


OS2koorespondance anvendes i flere kommuner af PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) til at understøtte et koordineret og sammenhængende forløb for børn og unge i mistrivsel. 

Praktiserende læger og Hospitaler sender korrespondancer til PPR fra deres egne journalsystemer via Sundhedsvæsenets Organisationsregister.


Du får


Indgang til det digitale sundhedsvæsen



Integration til ESDH- og fagsystemer



Tovejskommunikation




Mulighed for flere konti 


Webbaseret løsning



MedCom-certificering



Mere info om OS2korrespondance 

Kom med i et fællesskab

OS2 er et fællesskab, hvor ejerskab og samarbejde er centrale kerneværdier.

Sammen ejer, udvikler og vedligeholder vi digitale løsninger, som løser fælles behov i det offentligt. For dig betyder det, at I kan spare penge, når vi samfinansierer løsninger. 

I kan også få direkte indflydelse på udformningen af løsningen med input og ønsker til udviklingen. 

Produktniveau 1


Dette produkt betegner vi som et Niveau 1-produkt. 

Det henviser til OS2's governancemodel, hvor produktniveauer beskriver et produkts modenhedsniveau.

Læs om produktniveauer

Governancemodel

Læs mere om OS2's governancemodel for at blive klogere på hvordan OS2-fællesskabet modner, skaber organisering og udbredelse omkring  fællesoffentlige it-produkter.

OS2's governancemodel

Følg med på Linkedin


Bliv en del af netværket

Du får relevante indsigter om produkter, launches, nyheder fra sekretariatet, trends inden for open source og meget mere, ved at følge os på LinkedIn. Vi lover, at det ikke er kedeligt!