Gør valgafviklingen nemmere med et samlet system til at rekruttere og håndtere bemandingen

Hvorfor?

Få ét system til at rekruttere og håndtere tilforordnede, valgstyrere, medarbejdere og andre deltagere, der skal til for at afvikle et valg. På den måde bliver rekrutteringen nemt klaret, så du kan koncentrere dig om vigtigere opgaver i en travl proces.

For hvem?

OS2valghalla er et værktøj for de medarbejdere, der har til opgave at rekruttere tilforordnede og sikre, at pladserne fordeles efter byrådets konstituering.

Du får:

Overhold lovgivningen

Få hjælp til at overholde valglovgivningens rammer for tilforordnede, som fx valideres automatisk på CPR-nummer for at sikre, de er stemmeberettigede


Høj sikkerhed

Lev op til nutidige krav til sikkerhed og håndtering af følsomme persondata i henhold til GDPR-lovgivning


Effektivisering af arbejdsgange

Nedbring antallet af manuelle og trivielle opgaver ved hjælp af automatisering og digital selvbetjeningNem overdragelse

Gør valgadministrationen mindre personbundet med et brugervenligt og fleksibelt system, som understøtter processerne i valgafviklingen


Samlet kommunikation

Kommunikér til alle deltagere via Digital Post, mail eller SMS direkte fra OS2valghalla


Håndter medarbejdere

Brug systemet til at rekruttere og håndtere medarbejdere til opgaver som brevstemmemodtager, valgsekretær og fintæller før, under og efter valget


Det koster det 

Lille

 <25.000 indbyggere

Tilslutningsafgift*

35.000 kr. (engangsbeløb)

Årligt vederlag

Medlem af OS2: 23.980 kr.

Ikke medlem: 29.700 kr.

Mellem

25.000-60.000 indbyggere

Tilslutningsafgift*

70.000 kr. (engangsbeløb)

Årligt vederlag

Medlem af OS2: 34.880 kr.

Ikke medlem: 43.200 kr.

Stor

60.001-120.000 indbyggere

Tilslutningsafgift*

190.000 kr. (engangsbeløb)

Årligt vederlag

Medlem af OS2: 45.780 kr.

Ikke medlem: 56.700 kr.

Meget stor

>120.001 indbyggere

Tilslutningsafgift*

350.000 kr. (engangsbeløb)

Årligt vederlag

Medlem af OS2: 56.680 kr.

Ikke medlem: 70.200 kr.

* Tilslutningsafgiften er undtaget for kommuner, der har deltaget i crowdfundingen af OS2valghalla 3.0. OS2valghallas driftsleverandør fakturerer desuden et engangsbeløb på 15.000 kr. ved driftsopkobling.

I ovenstående priser indgår et produktbidrag, som er myndighedens andel af udgifterne til at drive samarbejdet , driften og udviklingen af OS2valghalla. Hertil kommer et bidrag til OS2, som dækker udgifter forbundet med at drive fællesskabet. Taksten til OS2 udgør en procentdel af produktbidraget, som fastsættes på den årlige generalforsamling. 

Vær med til at opbygge et fællesskab

OS2 er et fællesskab, hvor vi udvikler og vedligeholder digitale løsninger sammen. For dig betyder det, at I kan spare penge, når vi samfinansier løsninger. I kan også få direkte indflydelse på udformningen af løsningen med ønsker til videreudvikling. Det er koordinationsgruppen og styregruppen, der står for at prioritere ønskerne, så de kan komme flest mulige til gode. Begge arbejdsgrupper består af frivillige repræsentanter fra anvendermyndighederne. Produktkoordinatoren holder sammen med sekretariatsbistand styr på trådene til arbejdsgrupperne, kontakt til samarbejdspartnere og leverandørstyring.

Der findes en styregruppe og en koordinationsgruppe for OS2valghalla.

Hvis du er nysgerrig eller har spørgsmål, kan du kontakte OS2valghallas produktkoordinator på os2valghalla@os2.eu

Læs om arbejdsgruppernes rolle 

Interesseret i at blive anvender?


Produktniveau 2


Dette produkt betegner vi som et Niveau 2-produkt. 

Det henviser til OS2's governancemodel, hvor produktniveauer beskriver et produkts modenhedsniveau.

Læs om produktniveauer

Governancemodel

Læs mere om OS2's governancemodel for at blive klogere på hvordan OS2-fællesskabet modner, skaber organisering og udbredelse omkring  fællesoffentlige it-produkter.

OS2's governancemodel