OS2valghalla logo


Gør valgafviklingen nemmere med et samlet system til at rekruttere og håndtere bemandingen

Få overblik og håndtér de valgstyrere, tilforordnede og medarbejdere der skal til for at afvikle et valg. På den måde bliver du hurtigt klar, så du kan koncentrere dig om vigtigere opgaver i en travl proces.


NY VERSION UNDER UDVIKLING

Der udvikles for tiden en ny version af OS2valghalla, som forventes at være færdig i september 2023. Den eksisterende version kan benyttes til valg, men vi anbefaler, at nye anvendere venter med at tage OS2valghalla i brug. Denne side opdateres løbende med nyt.

Målgruppe

OS2valghalla er et værktøj for valgsekretariatet, der har til opgave at rekruttere tilforordnede og sikre, at pladserne fordeles efter byrådets konstituering.


Deltag i udviklingen af version 3.0

FAQ om OS2valghalla 3.0


Du får:

Overhold lovgivningen

Få hjælp til at overholde valglovgivningens rammer for tilforordnede, som fx valideres automatisk på CPR-nummer for at sikre, de er stemmeberettigede.


Høj sikkerhed

Lev op til nutidige krav til sikkerhed og håndtering af persondata i henhold til GDPR-lovgivning


Effektivisering af arbejdsgange

Nedbring antallet af manuelle og trivielle opgaver ved hjælp af automatisering og digital selvbetjeningNem overdragelse

Gør valgadministrationen mindre personopbundet med et brugervenligt og fleksibelt system, som understøtter processerne i valgafviklingen


Samlet kommunikation

Kommunikér til alle deltagere via Digital Post, mail eller SMS direkte fra OS2valghalla


Håndter medarbejdere

Brug systemet til at rekruttere og håndtere medarbejdere til en bred vifte af opgaver før, under og efter valget


Vær med til at opbygge et fællesskab

OS2 er et fællesskab, hvor vi udvikler og vedligeholder digitale løsninger sammen. For dig betyder det, at I kan spare penge, når vi samfinansier løsninger. I kan også få direkte indflydelse udformning af løsningen med ønsker til videreudvikling. Det er koordinationsgruppen og styregruppen, der står for at prioritere ønskerne, så de kan komme flest mulige til gode. Begge arbejdsgrupper består af frivillige repræsentanter fra anvendermyndighederne. Produktkoordinatoren holder sammen med trådene med sekretariatsbistand til arbejdsgrupperne, kontakt til samarbejdspartnere og leverandørstyring.

Der finder pt. en styregruppe og en koordinationsgruppe for OS2valghalla, der styrer udviklingen af den nyeste version.

Hvis du er nysgerrig eller har spørgsmål, kan du kontakte produktkoordinator Mogens Kjeldsen på movk@aarhus.dk

Læs om arbejdsgruppernes rolle 

Interesseret i at blive anvender?