Forklaring af økonomien omkring et OS2-projekt og OS2-produkt

Produktøkonomi

Anvenderne af et produkt med en produktøkonomi betaler et årligt vederlag og for visse produkter også et engangsbeløb det første år.

Den faste årlig økonomi (vederlag), som skal dække, at produktet kan:

  • Etablere tværgående koordinering/videndeling/samarbejde,
  • Vedligeholde kodebasen,
  • Igangsætte mindre udviklingsopgaver med afsæt i nye behov.

Den økonomi skal tage sit afsæt i, hvad man forventer, at ovenstående koster årligt og så skal det deles mellem dem, som er med i produktsamarbejdet.

Medlem af OS2-fællesskabet

Pris for et produkt er:

Årligt vederlag til produktet + Bidrag til OS2 (9% af vederlag) + OS2 medlemskab

Ikke medlem af OS2-fællesskabet

Pris for et produkt er:

Årligt vederlag + Bidrag til OS2 (35% af vederlaget)

Projektøkonomi

Hvis der er et ad-hoc behov for at finansiere et større udviklingsrul, er der tale om en projektøkonomi, som ligger udenfor den almindelige drift. Produktbidraget til OS2 bliver derfor ikke lagt oveni. Ad hoc finansiering foregår som crowdfunding, hvor anvendere giver tilsagn til at bidrage med et vist beløb angivet af arbejdsgrupperne i projektet.


Eksempelvis er OS2nytprodukt lige blevet et produkt i OS2-fællesskabet, forud for det er der 20 kommuner, som har bidraget samlet 385.000 kroner til udviklingen af produktet. De penge er gået ubeskåret til udvikling og der er ikke lagt nogle procentsatser oveni. Nu hvor udviklingsprojektet er afsluttet og resultatet overdrages til et OS2-produkt, etableres også et styrende organ og en løbende økonomi til kodevedligehold, koordinering og mindre udviklingsprojekter. Denne økonomi administreres af OS2 og så lægges der bidraget til OS2 ind (henholdsvis 9% for medlemmer og 35% for ikke-medlemmer).

Jeres leverandør

I betaler selv direkte til jeres leverandør, når det handler om drift, hosting og support. Dette er som udgangspunkt ikke dækket af tilslutningsaftalen (undtagelser er OS2autoproces, OS2udoglær og OS2kravmotor)