Gør det nemmere at indberette ferie eller kørsel

Indberet på kørsel og ferie farten igennem en webapplikation eller apps til iOS og Android. Løsningen gør processerne enklere og mindsker manuelt papirarbejde for medarbejdere og ledere.

(Er du allerede anvender eller ønsker at blive det, kan du finde links til dokumenter i bunden af siden)

 

Målgruppen

Dig, der sidder med administration og dig, der har kørsel som del af dit arbejde.

Du får:

Nemmere indberetning

Nemmere indberetning af ferie og merkørselsfradrag.Lettere arbejdsprocesser for ledelsen

Godkend alle afdelingens indberetninger med to klik. En enkel måde at indberette ferie, der også gør det nemmere at godkende for ledelsen.


Håndtering af 4 km regel

Kan håndtere 4 km reglen og 60 dages reglen. Daglige udtræk håndterer tilgang, afgang og ændringer i OS2indberetning helt automatisk.
En løsning der kender din vej rundt

Slip for at skrive adresser ind igen og igen for kørselsmodulet kender dem.


Fratræk

Automatisk fratræk af merkørselsfradraget.


Nem tilgang med AD brugeroplysninger

Bruger IT-brugeroplysninger fra Active Directory (AD) samt organisations-, stillings- og medarbejderoplysninger fra kommunens økonomi- og personalesystem (eks. KMD OPUS og SD Løn).


Det koster det 

I nedenstående priser indgår et produktbidrag, som er myndighedens andel af udgifterne til at drive samarbejdet og udviklingen af OS2indberetning. Hertil kommer et bidrag til OS2, som dækker udgifter forbundet med at drive fællesskabet. Taksten til OS2 udgør en procentdel af produktbidraget, som fastsættes på den årlige generalforsamling. 

Medlemmer af OS2

Alle anvendermyndigheder betaler en tilslutningsafgift på 30.000,00 kr. (engangsbeløb).

Medlemmer af OS2-fællesskabet betaler 43.600,00 kr. årligt til fælles udvikling og vedligehold.

Ikke medlemmer af OS2

Alle anvendermyndigheder betaler en tilslutningsafgift på 30.000,00 kr. (engangsbeløb).

Ikke-medlemmer betaler 52.000,00 kr. årligt til samarbejdet og fælles udvikling og vedligehold.

Spar tid og ekstra arbejde

Underskriv en tilslutningsaftale. Se på takstbladet hvor meget du skal betale for at sikre vedligehold og videreudviklinger. Det afhænger af, om du er medlem af foreningen eller ej.

Send tilslutningsaftalen til os2@os2.eu

Se demo af OS2indberetning.


Kom i gang med OS2indberetning

Kom godt i gang med et OS2-produkt


Kom med i et fællesskab

OS2 er et fællesskab, hvor ejerskab og samarbejde er centrale kerneværdier. Sammen ejer, udvikler og vedligeholder vi digitale løsninger, som løser fælles behov i det offentligt. For dig betyder det, at I kan spare penge, når vi samfinansier løsninger. I kan også få direkte indflydelse på udformningen af løsningen med input og ønsker til udviklingen. Det er koordinationsgruppen og styregruppen, der står for at prioritere og igangsætte udviklingsopgaverne, så de kan komme flest mulige til gode. Begge arbejdsgrupper består af repræsentanter fra anvenderne. Produktkoordinatoren eller tovholderen holder sammen på trådene med sekretariatsbistand til arbejdsgrupperne, kontakt til samarbejdspartnere og leverandørstyring.

Læs mere om arbejdsgruppernes rolle

Allerede anvender eller interesseret i at blive det?

Produktniveau 2


Dette produkt betegner vi som et Niveau 2-produkt. 

Det henviser til OS2's governancemodel, hvor produktniveauer beskriver et produkts modenhedsniveau.

Læs om produktniveauer

Governancemodel

Læs mere om OS2's governancemodel for at blive klogere på hvordan OS2-fællesskabet modner, skaber organisering og udbredelse omkring  fællesoffentlige it-produkter.

OS2's governancemodel