Få papirløse møder, uafhængigt af platforme 

og styresystemer

Dagsordner og referater der skal skrives og printes. Spar tid, besvær og papir med OS2dagsorden.

Målgruppen

Alle der står for mødedagsordner og/eller referater.

Du får:

Mere tid

Tid til andre opgaver ved at digitalisere processen fra dagsorden til referat.

Sikkerhed

Sikkerhed i håndteringen af følsomme persondata.


Talepapir, noter og dele-funktion

Brug den til talepapir med mulighed for at dele og/eller tage noter til dagsordenspunkter og bilag.
Plads til kommentarer og noter

Mulighed for at skrive kommentarer og notater direkte ind i systemet.


Et let system

En intuitiv brugergrænseflade, der også kan bruges på tablets.


Tilkobling til Active Directory

Automatisk vedligehold af brugere og rettigheder via Active Directory.

Vær med til at opbygge et fællesskab

OS2 er et fællesskab, hvor vi udvikler og vedligeholder digitale løsninger sammen. For dig betyder det, at I kan spare penge, når vi samfinansier løsninger. I kan også få direkte indflydelse udformning af løsningen med ønsker til videreudvikling. Det er koordinationsgruppen og styregruppen, der står for at prioritere ønskerne, så de kan komme flest mulige til gode. Begge arbejdsgrupper består af frivillige repræsentanter fra anvendermyndighederne. Produktkoordinatoren holder sammen med trådene med sekretariatsbistand til arbejdsgrupperne, kontakt til samarbejdspartnere og leverandørstyring.

Der er pt. ingen styregruppe, koordinationsgruppe eller produktkoordinator på OS2dagsorden.

Læs om arbejdsgruppernes rolleAllerede anvender eller interesseret i at blive det?

Produktniveau 1


Dette produkt betegner vi som et Niveau 1-produkt. 

Det henviser til OS2's governancemodel, hvor produktniveauer beskriver et produkts modenhedsniveau.

Læs om produktniveauer

Governancemodel

Læs mere om OS2's governancemodel for at blive klogere på hvordan OS2-fællesskabet modner, skaber organisering og udbredelse omkring  fællesoffentlige it-produkter.

OS2's governancemodel