OS2rollekatalog logo


Sikrer en ens standard og et overblik over jeres brugerstyring og rolletildeling på tværs af 

kommunens systemer

Få en brugervenlig løsning til rettighedsstyring, så alle medarbejdere har de rigtige rettigheder. Det kan gives individuelt og til grupper af medarbejdere.

(Er du allerede anvender eller ønsker at blive det, kan du finde links til dokumenter længere nede på siden)

Målgruppen

Dig, der skal sikre bruger- og rettighedsstyring i kommunen.

Du får:

Let og enkelt løsning

En intuitiv løsning der er nem at gå til og sparer tid.


Passer i rammearkitekturen

Passer ind i den fælleskommunale rammearkitekturs sikkerhedsmodel.Integration til OS2mo

Bruger i OS2mo, er det muligt at integrere løsningerne for øget automatisering af opgaver, hurtigere opgaveløsning og mere sikkerhed for organisationens aktører og i sidste ende borgerne. Øget kvalitet

Giv korrekte rettigheder til alle medarbejdere.


Webbaseret løsning

Webbaseret centraliseret administration, der giver mulighed for at udrulle frit tilgængelige funktioner. 


Understøttelse af integrationer

Understøtter integration med AD, SAML 2.0 baserede føderationsløsninger samt KOMBITs adgangsstyringsmodel.


Det koster det 

I nedenstående priser indgår et produktbidrag, som er myndighedens andel af udgifterne til at drive samarbejdet og udviklingen af OS2rollekatalog. Hertil kommer et bidrag til OS2, som dækker udgifter forbundet med at drive fællesskabet. Taksten til OS2 udgør en procentdel af produktbidraget, som fastsættes på den årlige generalforsamling. 

Lille organisation

<25.000 indbyggere

Medlem af OS2-fællesskabet: 21.800,00 kr.

Ikke medlem: 27.000,00 kr.

Mellem organisation

25.000-60.000 indbyggere

Medlem af OS2-fællesskabet: 32.700,00 kr.

Ikke medlem: 40.500,00 kr.

Stor og meget stor organisation

60.001-120.000 og
>120.000 indbyggere

Medlem af OS2-fællesskabet: 43.600,00 kr.

Ikke medlem: 54.000,00 kr.

Støt op om fællesskabet og vedligehold

Underskriv en tilslutningsaftale. Se på takstbladet hvor meget du skal betale for at sikre vedligehold, videreudviklinger og koordinering. Det afhænger af, om du er medlem af foreningen eller ej.

Send tilslutningsaftalen til os2@os2.eu

Kom godt i gang med et OS2-produkt

Kom med i et fællesskab

OS2 er et fællesskab, hvor vi udvikler og vedligeholder digitale løsninger sammen. For dig betyder det, at I kan spare penge, når vi samfinansier løsninger. I kan også få direkte indflydelse udformning af løsningen med ønsker til videreudvikling. Det er koordinationsgruppen og styregruppen, der står for at prioritere ønskerne, så de kan komme flest mulige til gode. Begge arbejdsgrupper består af frivillige repræsentanter fra anvendermyndighederne. Produktkoordinatoren holder sammen med trådene med sekretariatsbistand til arbejdsgrupperne, kontakt til samarbejdspartnere og leverandørstyring.

Læs mere om arbejdsgruppernes rolle

Rollekataloget er intuitivt at bruge og har en lettilgængelig brugergrænseflade.

Hanne Juul-Naber • Superbruger, Favrskov Kommune


Information til dig som allerede er anvender eller blot er nysgerrig på endnu mere

I fanebladene nedenfor finder du uddybende information omkring OS2rollekatalog.

Produktniveau 3


Dette produkt betegner vi som et Niveau 3-produkt. 

Det henviser til OS2's governancemodel, hvor produktniveauer beskriver et produkts modenhedsniveau.

Læs om produktniveauer

Governancemodel

Læs mere om OS2's governancemodel for at blive klogere på hvordan OS2-fællesskabet modner, skaber organisering og udbredelse omkring  fællesoffentlige it-produkter.

OS2's governancemodel