Medlemmer i OS2-fællesskabet

OS2 er en medlemsorganisation for offentlige myndigheder. Som medlem støtter I op om OS2 og har adgang til de services, som sekretariatet yder både direkte til det enkelte medlem og til de projekt- og produktsamarbejder, der er organiseret i OS2. Det giver kontant og organisatorisk værdi til din offentlige myndighed - og et rum for innovation, deling og medindflydelse.


Medlemskontingent

Under 25.000 indbyggere: 25.000 kr. årligt

Mellem 25.000-60.000: 28.000 kr. årligt

Mellem 60.001-120.000: 31.000 kr. årligt

Over 120.000: 34.000 kr. årligt

Kontingentet går til daglig drift af foreningen og understøttelse af produkter. 


KOM MED I FÆLLESSKABET (udfyld en medlemsaftale og send til os2@os2.eu)


Mangler din organisation på listen eller har du andre spørgsmål så kontakt os for at få hjælp.


Oversigt over medlemmerne

Kan du ikke se listen nedenfor, så klik her.