Beskyt jeres borgere imod datatyveri 

på offentlige computere

Undgå datatyveri på offentlig computer på et bibliotek eller i borgerservice, der kan være sårbare overfor keyloggers og datatyveri. 

(Er du allerede anvender eller ønsker at blive det, kan du finde links til dokumenter i bunden af siden)

Målgruppen

Dig der arbejder på biblioteker eller borgerservice, hvor der er computere, som borgerne kan bruge.

Dig der servicerer de offentligt tilgængelige computere.


Du får:

Automatisk log ud

Borgernes logges ud efter et angivet antal minutter. Sikkerhed imod datatyveri

Alle brugeroplysninger slettes, når brugeren forlader PCen.Administrationsmodul

Webbaseret centraliseret administration, der giver mulighed for at udrulle frit tilgængelige funktioner.Sikkerhedsvarsler

Central styring af sikkerhed med sikkerhedsvarsler ved misbrug af PCen og overvågning af software keyloggers.


Samlet opdatering

Opdater alle computerne samler og sluk for dem for at spare strøm.


Tilkøb af metalkabinetter

Mulighed for tilkøb til NUC-computere. 


Det koster det 

I nedenstående priser indgår et produktbidrag, som er myndighedens andel af udgifterne til at drive samarbejdet og udviklingen af OS2borgerPC. Hertil kommer et bidrag til OS2, som dækker udgifter forbundet med at drive fællesskabet. Taksten til OS2 udgør en procentdel af produktbidraget, som fastsættes på den årlige generalforsamling. 

Lille organisation

<25.000 indbyggere

Medlem af OS2: 10.500,00 kr.

Ikke medlem: 12.500,00 kr.

Mellem organisation

25.000-60.000 indbyggere

Medlem af OS2: 21.000,00 kr.

Ikke medlem: 25.000,00 kr.

Stor organisation

60.001-120.000 indbyggere

Medlem af OS2: 31.5000,00 kr.

Ikke medlem: 37.500,00 kr.

Meget stor organisation

>120.000 indbyggere

Medlem af OS2: 31.5000,00 kr.

Ikke medlem: 37.500,00 kr.

Få sikkerhed og spar penge

Underskriv en tilslutningsaftale. Se på takstbladet hvor meget du skal betale for at sikre vedligehold og videreudviklinger. Det afhænger af, om du er medlem af foreningen eller ej.

Send tilslutningsaftalen til os2@os2.eu


Kom godt i gang med et OS2-produkt 


Kom med i et fællesskab

OS2 er et fællesskab, hvor ejerskab og samarbejde er centrale kerneværdier. Sammen ejer, udvikler og vedligeholder vi digitale løsninger, som løser fælles behov i det offentligt. For dig betyder det, at I kan spare penge, når vi samfinansier løsninger. I kan også få direkte indflydelse på udformningen af løsningen med input og ønsker til udviklingen. Det er koordinationsgruppen og styregruppen, der står for at prioritere og igangsætte udviklingsopgaverne, så de kan komme flest mulige til gode. Begge arbejdsgrupper består af repræsentanter fra anvenderne. Produktkoordinatoren eller tovholderen holder sammen på trådene med sekretariatsbistand til arbejdsgrupperne, kontakt til samarbejdspartnere og leverandørstyring.

Læs mere om arbejdsgruppernes rolle

Systemet er nemt at bruge, specielt når man har mange maskiner, der skal holdes styr på. Det virker rigtig godt, at man kan styre dem forskellige maskiners opsætning via scripts. 

René Krøll • Tidligere Digital Bibliotekar, Ballerup Bibliotek
Allerede anvender eller interesseret i at blive det?


Anvendere