OS2mo logo


Skab overblik med en autoritativ kilde for organisations-hierarki og medarbejdere

Gør organisationsforandringer og medarbejderoprettelser enkelt og stringent.

(Er du allerede anvender eller ønsker at blive det, kan du finde links til dokumenter længere nede på siden)

Målgruppen

Dig, der er leder eller arbejder med IdM og autoritative data om din organisation.


Du får:

Ét samlet overblik 

Over kommunens organisationshierarki, lederhierarki, ansatte mm. Læs mere her


Sampil med støttesystemer

Enkelt samspil med KOMBITs fælleskommunale støttesystemer.
Sikkerhedskrav

Nemt ved at overholde sikkerhedskrav til bruger og rettighedsstyring.Udstilling af data

Udstilling af data som csv-filer via snitflade og levering til andre OS2-produkter som OS2indberetning, OS2rollekatalog og OS2opgavefordeler.Nye udvidelser

Enkle måder at udvide med nye API og protokoller.

Central styring af organisationsforandringer

Mulighed for at planlægge forud og se bagud.Brugeradministration

Stringent brugeradministration med mulighed for automatisering.


Integrationer

Integration til andre systemer - lønsystem, ESDH, AD mv.Fremvisning af data

Mulighed for at vise data fra OS2mo på eks. intranettet og i rapporter.Det koster det 

I nedenstående priser indgår et produktbidrag, som er myndighedens andel af udgifterne til at drive samarbejdet og udviklingen af OS2mo. Hertil kommer et bidrag til OS2, som dækker udgifter forbundet med at drive fællesskabet. Taksten til OS2 udgør en procentdel af produktbidraget, som fastsættes på den årlige generalforsamling. 

Myndighed <150.00 indbyggere: 

1,5 kr. per borger

Medlemmer: 9% oveni de 1,5 per borger.

Ikke medlemmer:  35% oveni de 1,5 per borger.

Myndighed >150.000 indbyggere: 

0,5 kr. per borger

Medlemmer: 9% oveni de 0,5 per borger.

Ikke medlemmer:  35% oveni de 0,5 per borger.

Spar penge og skab effektive arbejdsgange

Underskriv en tilslutningsaftale. Se på tak​stbladet hvor meget du skal betale for at sikre vedligehold, videreudviklinger og koordinering. Det afhænger af, om du er medlem af foreningen eller ej.

Send tilslutningsaftalen til os2@os2.eu

Kom godt i gang med OS2mo 

Kom med i et fællesskab

OS2 er et fællesskab, hvor ejerskab og samarbejde er centrale kerneværdier. Sammen ejer, udvikler og vedligeholder vi digitale løsninger, som løser fælles behov i det offentligt. For dig betyder det, at I kan spare penge, når vi samfinansier løsninger. I kan også få direkte indflydelse på udformningen af løsningen med input og ønsker til udviklingen. Det er koordinationsgruppen og styregruppen, der står for at prioritere og igangsætte udviklingsopgaverne, så de kan komme flest mulige til gode. Begge arbejdsgrupper består af repræsentanter fra anvenderne. Sekretariatet for OS2kitos holder sammen på trådene med sekretariatsbistand til arbejdsgrupperne, kontakt til samarbejdspartnere og leverandørstyring.

Læs mere om arbejdsgruppernes rolle

Allerede anvender eller interesseret i at blive det?

Produktniveau 3


Dette produkt betegner vi som et Niveau 3-produkt. 

Det henviser til OS2's governancemodel, hvor produktniveauer beskriver et produkts modenhedsniveau.

Læs om produktniveauer

Governancemodel

Læs mere om OS2's governancemodel for at blive klogere på hvordan OS2-fællesskabet modner, skaber organisering og udbredelse omkring  fællesoffentlige it-produkter.

OS2's governancemodel