Fem trin til at komme godt i gang


1. MOBILISERING   

- At understøtte en bevægelse fra tanke til handling  

Som overordnet begreb dækker mobilisering over alle aktiviteter, der er med til at modne jeres parathed til test og implementering af et OS2-produkt. I relation til it-implementering brydes mobilisering ofte ned til to underområder.

Den tekniske mobilisering henviser til arbejdet med at afdække jeres organisations tekniske parathed. Formålet er at involvere relevante tekniske aktører fra start og sikre, at kritisk viden om jeres it-infrastruktur indgår i de strategiske beslutningsprocesser. Af relevante temaer for jeres tekniske mobilisering kan nævnes:

 • Arkitektur og infrastruktur 
 • Nødvendig hardware 
 • Installation og drift 
 • Systemadministration og support   

Den organisatoriske mobilisering dækker over jeres arbejde med at sikre den tilstrækkelige interesse og opbakning blandt alle involverede ledere og medarbejdere. Udover involvering af de helt lokale interessenter kan der også være koncernrettede hensyn, der kalder på tværgående drøftelser på strategisk/taktisk niveau. Af relevante temaer for den organisatoriske før-afdækning kan nævnes:  

 • Værdiskabelse og timing 
 • Forankring og produktejerskab  
 • Forandringsledelse 
 • Træning og kompetenceudvikling 

 


2. TEST, TEST, TEST  

- Det drejer sig om at skaffe beviser  

Test er en essentiel del af bevisførelsen, når I skal beslutte om produktets værditilførsel, står målt med implementeringsindsatsen. Jo tidligere produktet testes, jo bedre beslutningsgrundlag. Test kan overordnet set gennemføres på tre måder: 

 • I eget regi med afsæt i en lokal installation, 
 • I samarbejde med en anden anvendermyndighed og med afsæt i deres produktionsmiljø, 
 • I et dedikeret test- eller præsentationsmiljø leveret af en OS2-leverandør. 

Har du spørgsmål til test af et produkt, kan du kontakte produktkoordinatoren eller en af de tilknyttede OS2-leverandører. 

 

 

3. KONTAKT OS2  

- Et fællesskab af viden  

I alle faser af jeres arbejde med mobilisere, teste og implementere, står OS2-sekretariatet parat med svar på spørgsmål til jeres valgte produkt, valg af leverandør, referencer, tilslutning til produktet eller andet der måtte opstå under processen. Tøv derfor ikke med at kontakte OS2-sekretariatet eller produktets produktkoordinator.4. IMPLEMENTERING  

- Det er nu jeres arbejde med at mobilisere, vil bære frugt  

I forlængelse af den tekniske mobilisering, følger den tekniske implementering. Her kan der være tale om eksekvering af overgange mellem systemer, migrering af data, integration til øvrige systemer og naturligvis installation og sidste test af produktet. Kræver produktet særligt hardware for at kunne tages i brug, falder indkøb og udrulning af ny hardware, også ind under den tekniske implementering.

Den organisatoriske implementering af et OS2-produkt kan enten gennemføres i etaper eller på samme tid, bedre kendt som ”big bang”. I valget af implementeringsmetode skal I tage højde for at afsættes tilstrækkelig tid til efteruddannelse og træning i eksempelvis  nye arbejdsgange og funktioner, inden produktet tages i brug. For at blive parate til jeres organisatoriske implementering, kan I med fordel nedsætte en dedikeret arbejdsgruppe, som kan lære produktet at kende, tilpasse til eksisterende arbejdsgange eller kortlægge nye og udarbejde passende dokumentation på relevante brugerniveauer.  5. TILSLUTNING  

- Sammen er vi stærkere  

Ønsker din organisation at tilslutte sig, er, alt I skal gøre at underskrive en tilslutningsaftale. Med tilslutningsaftalen følger et årligt vederlag, der er med til at understøtte koordinationsgrupppens arbejde med at vedligeholde og udvikle produktet. Det årlige vederlag vil afhænge af størrelsen på jeres offentlige myndighed, herunder hvorvidt I er medlemmer af OS2-fællesskabet. Har du spørgsmål til tilslutningsaftalen, produktets takster og/eller OS2s betalingsmodel, er OS2-sekretariatet klar-parat til at besvare din henvendelse.


Læs mere på produktsiderne.