Bliv og forbliv GDPR-compliant 

og se persondata i realtid

CPR-datalager, der gør det hurtigere og billigere at tilgå CPR-data og som kan stå i stedet for jeres andre lokale kilder.

Målgruppen

Alle der arbejder med CPR-data

Du får:

Sporbarhed af data

Få hjælp til at overholde GDPR i forhold til sporbarhed og sletbarhed af persondata.

Data warehouses

Levering af historiske personstamdata til eventuelt data warehousing projekter, f.eks. demografisk analyse.


Automatisk ajourførelse

Få mulighed for at abonnere på kommunekode ved Serviceplatformen, så database ajourføres med hændelser fra alle borgere med pågældende kommunekode. Det kan integreres med Active Directory.
Samling af kilder og logning

Saml nye eksterne cpr-datakilder og logning af cpr-aktiviteter i flere fagsystemer.


Notifikationer

Få notifikationer/adviseringer til fagsystemer.Person-part standard

Giver standardiserede opslag ved hjælp af Person-Part standarden samt mulighed for at udstille via andre snitflader.

Vær med til at opbygge et fællesskab

OS2 er et fællesskab, hvor vi udvikler og vedligeholder digitale løsninger sammen. For dig betyder det, at I kan spare penge, når vi samfinansier løsninger. I kan også få direkte indflydelse udformning af løsningen med ønsker til videreudvikling. Det er koordinationsgruppen og styregruppen, der står for at prioritere ønskerne, så de kan komme flest mulige til gode. Begge arbejdsgrupper består af frivillige repræsentanter fra anvendermyndighederne. Produktkoordinatoren holder sammen med trådene med sekretariatsbistand til arbejdsgrupperne, kontakt til samarbejdspartnere og leverandørstyring.

Der er pt. ingen styregruppe, koordinationsgruppe eller produktkoordinator på OS2cprbroker.

Læs om arbejdsgruppernes rolleAllerede anvender eller interesseret i at blive det?