FAQ

Hvad er OS2?

OS2 er en medlemsorganisation, der består af offentlige medlemmer, som samarbejder om at udvikle og vedligeholde open source software, der laves ud fra deres fælles behov. Fællesskabet er ikke en it-leverandør, men en forening hvor du får hjælp til governance og organisering af et OS2-produkt. En lang række leverandører har forpligtede sig til at levere open source software til OS2-fællesskabet og du kan købe deres kompetencer til rådgivning, udvikling, hosting, drift og support.


Hvordan får jeg support til mit OS2-produkt?

OS2-fællesskabet udbyder ikke support. Lav i stedet en drifts-/support aftale med en leverandør.


Hvad er forskellen på et produkt og et projekt?

Et OS2-PROJEKT er under udvikling. Et PRODUKT er klar til at blive taget i drift af en eller flere offentlige medlemmer.


Hvordan fungerer OS2s økonomi?

OS2s økonomi består af et medlemskontingent og de fleste OS2-produkter har også et vederlag (årligt beløb til videreudvikling og vedligehold) og en tilslutningsaftale (engangsbeløb). Ovenpå vederlaget kommer en procentdel, som går til styring på en række - men ikke alle - OS2-produkter. Læs om taksterne for produkterne.


Hvilke arbejdsgrupper findes der i OS2?

Du kan blive en del af en arbejdsgruppe på jeres OS2-produkt og få direkte indflydelse på produktet. En arbejdsgruppe kan være styregruppen (mandat til økonomistyring), en koordinationsgruppe (mandat til prioritering af udviklingsønsker) eller en faggruppe (vejledende til de andre arbejdsgrupper). En koordinationsgruppe kan også være opdelt i kompetencebaserede undergrupper - dette er op til produktet. En arbejdsgruppe skal udfylde og underskrive et fælles kommissorium.


Hvorfor skal jeg være medlem?

Du skal være medlem for at støtte en forening, der kan understøtte udvikling og spredning af åbenhed, lokalt ejerskab, fælles innovation og open source software. Du sparer også penge på at være med i foreningen.


Hvad er OS2s governancemodel?

OS2s governancemodel bygger på 3 niveauer, der angiver modenheden af produktets relevans, formkrav, governance,  og strategisk sammenhæng. Vi tilstræber at alle produkter har udfyldt en governancerapport, hvor det er let at se hvilken niveau et produkt er på.


Hvor finder jeg flere oplysninger om mit OS2-produkt?

Find dokumenter til alle produkter samlet et sted. Her finder du referater, regnskaber og tilslutningsaftaler.


Har I en skabelon til et slide deck?

Hvis du skal præsentere OS2 for f.eks. dine ledere, kan du finde en skabelon her.


Kan jeg få besøg af OS2-sekretariatet?

Sekretariatschef Rasmus Frey kommer gerne på besøg. Du kan kontakte ham på rasmus@os2.eu


Kan OS2-sekretariatet hjælpe med kommunikation om vores OS2-produkt?

Ja. 
I kan altid kontakte OS2’s kommunikationsmedarbejder Sisse Karlsson på sisse@os2.eu, hvis I har en idé eller forespørgsel til en kommunikations- eller markedsføringsindsats. 

OS2-sekretariatet står klar til at supportere i samarbejde med jeres produktkoordinator, koordinations- eller styregruppe. Det gælder også selvom produktet ikke har en formel arbejdsgruppe tilknyttet.


Kan jeg bruge OS2’s generelle kommunikationskanaler til at markedsføre et OS2-produkt?

Både og. Det beror altid på en vurdering fra gang til gang – og altid i samarbejde og dialog med OS2-sekretariatet. 

OS2’s kanaler bruges til at promovere det samlede OS2-fællesskab og understøtte OS2’s produkter. Det kan også ske, at visse kanaler i det pågældende tilfælde anvendes og andre ikke. 

OS2’s generelle kommunikationsindsats er tilrettelagt efter OS2-fællesskabets overordnede strategi. 

OS2s kanaler og hjemmeside kan bruges til at promovere arrangementer om OS2-produkter, hvor OS2-fællesskabet også er medarrangør. 

OS2-sekretariatet står i videst muligt omfang til rådighed for at supportere markedsførings- og kommunikationsindsatsen for OS2’s produkter. Skriv til Sisse Karlsson på sisse@os2.eu


Vi afholder et webinar om et OS2-produkt. Kan vi få OS2 til at promovere det for os?

OS2s kanaler og hjemmeside kan bruges til at promovere arrangementer om OS2-produkter, hvor OS2-fællesskabet også er medarrangør. 

Det betyder at 

• Det primære indhold i arrangementet drejer sig om anvendelse af produktet, præsenteret af en/flere anvenderkommuner 

• Der afsættes minimum 10 minutter til at informere om OS2-fællesskabet, tilslutningsaftale og governance 

• Afslutningsvist introduceres til hvordan man kommer igang med produktet 

Derudover 

• Skal fællesskabet naturligvis inddrages. Derfor afstemmes formål, indhold, program, desired outcome med koordinationsgruppen inden afholdelse 

• Kommunikationsansvarlig hos OS2 skal også inddrages, for at planlægge markedsføring, materiale og kampagne til arrangementet 

• Dermed sikrer vi alignment omkring produktet og understøtter samarbejdet i fællesskabet: At få det ud af webinaret, som koordinationsgruppen ønsker


Kan OS2-produkter bestille kommunikationsopgaver hos OS2-sekretariatet?


Kommunikationsindsatsen hos OS2 baseres på samarbejde og sparring mellem sekretariatet og fællesskabet omkring det pågældende produkt. 

Det er derfor på nuværende tidspunkt ikke muligt for OS2-produkter at 'bestille' opgaver hos kommunikationsmedarbejderen i sekretariatet - men i dén grad muligt at samarbejde med kommunikationsmedarbejderen, når der er tale om kommunikation, community-indsatser og aktiviteter via OS2's kanaler. 

Så grib endelig fat i kommunikationsmedarbejderen - i god tid - og så får vi sat gang i en effektiv indsats. Skriv til Sisse Karlsson på sisse@os2.eu


Har du andre spørgsmål?

Er dit spørgsmål ikke her på siden, skal du endelig kontakte OS2s sekretariat på os2@os2.eu