FAQ


Find svar på de ti mest typiske spørgsmål:


1. Hvad er OS2?

OS2 er en medlemsorganisation, der består af offentlige medlemmer, som samarbejder om at udvikle og vedligeholde open source software, der laves ud fra deres fælles behov. Fællesskabet er ikke en it-leverandør, men en forening hvor du får hjælp til governance og organisering af et OS2-produkt. En lang række leverandører har forpligtede sig til at levere open source software til OS2-fællesskabet og du kan købe deres kompetencer til rådgivning, udvikling, hosting, drift og support.


2. Hvordan får jeg support til mit OS2-produkt?

OS2-fællesskabet udbyder ikke support. Lav i stedet en drifts-/support aftale med en leverandør.


3. Hvad er forskellen på et produkt og et projekt?

Et OS2-PROJEKT er under udvikling. Et PRODUKT er klar til at blive taget i drift af en eller flere offentlige medlemmer.


4. Hvordan fungerer OS2s økonomi?

OS2s økonomi består af et medlemskontingent og de fleste OS2-produkter har også et vederlag (årligt beløb til videreudvikling og vedligehold) og en tilslutningsaftale (engangsbeløb). Ovenpå vederlaget kommer en procentdel, som går til styring på en række - men ikke alle - OS2-produkter. Læs om taksterne for produkterne.


5. Hvilke arbejdsgrupper findes der i OS2?

Du kan blive en del af en arbejdsgruppe på jeres OS2-produkt og få direkte indflydelse på produktet. En arbejdsgruppe kan være styregruppen (mandat til økonomistyring), en koordinationsgruppe (mandat til prioritering af udviklingsønsker) eller en faggruppe (vejledende til de andre arbejdsgrupper). En koordinationsgruppe kan også være opdelt i kompetencebaserede undergrupper - dette er op til produktet. En arbejdsgruppe skal udfylde og underskrive et fælles kommissorium.


6. Hvorfor skal jeg være medlem?

Du skal være medlem for at støtte en forening, der kan understøtte udvikling og spredning af åbenhed, lokalt ejerskab, fælles innovation og open source software. Du sparer også penge på at være med i foreningen.


7. Hvad er OS2s governancemodel?

OS2s governancemodel bygger på 3 niveauer, der angiver modenheden af produktets relevans, formkrav, governance,  og strategisk sammenhæng. Vi tilstræber at alle produkter har udfyldt en governancerapport, hvor det er let at se hvilken niveau et produkt er på.


8. Hvor finder jeg flere oplysninger om mit OS2-produkt?

Find dokumenter til alle produkter samlet et sted. Her finder du referater, regnskaber og tilslutningsaftaler.


9. Har I en skabelon til et slide deck?

Hvis du skal præsentere OS2 for f.eks. dine ledere, kan du finde en skabelon her.


10. Kan jeg få besøg af OS2-sekretariatet?

Sekretariatschef Rasmus Frey kommer gerne på besøg. Du kan kontakte ham på rasmus@os2.eu


Er dit spørgsmål ikke her på siden, skal du endelig kontakte OS2s sekretariat på os2@os2.eu