Open source produkter
i OS2-fællesskabet

Fællesoffentlig løsning til deling af automatiseringsegnede processer.


Linux styresystem og administrationsmodul til offentligt tilgængelige computere, f.eks. på biblioteker.Et webbaseret system til at håndtere valgstyrere og tilforordnede til valg.


Et alternativ til andre lokale CPR-kilder.  

OS2Compliance er et ISMS-system udviklet specielt til kommuner og offentlige myndigheder.

Digital løsning til papirløse møder.  


En webløsning til styring af indhold på infoskærme.

En 2-faktor login løsning for øget sikkerhed.

Brugervenligt webbaseret administrativt centrum for håndtering af jordflytninger - fra projektstart til faktura.  Alternativ til kommercielle selvbetjeningsløsninger og værktøjer til borgervendte og interne blanketter. 

En markedsførende løsning til indberetning og godkendelse af tjenestekørsel samt ferie.

En agnostisk IoT-netværksserver, der kan anvendes til administration af IoT-enheder og opsamling af deres data - på tværs af netværksteknologier.Et værktøj til at skabe overblik over kontrakter, snitflader, GDPR compliance og systemporteføljen. 

En maskinlæsbar KLE som sammen med motoren Taxon Classifier gør, at man automatisk kan opmærke digitale dokumenter efter KLE.

Fællesoffentligt kravkatalog til den tekniske dialog mellem leverandør og din offentlige myndighed inden et it-indkøb.Et vidensdelingsværktøj, hvor alle hjælper alle. 

Organisationskomponent der beskriver en organisation, dens struktur, aktører og deres roller. 

En løsning til at håndtere fordeling/ansvar af kommunale opgaver.


Webløsning til at håndtere rollemodellering og -tildeling på tværs af fagsystemer.OS2-SkadesØkonomi. Beregn ​selv skaderne efter oversvømmelse.

Data-integrationsløsning til skoleområdet til at sikre opdaterede grunddata.

En organisationskomponent til hele organisationens data.

En integrationskomponent til KOMBITs Støttesystem Organisation.

En Drupal platform til at administrere og udstille lærings- og uddannelsesforløb.