Bestyrelsens svar til debatten: Elefanten i rummet

Debatten er essentiel - tre nøglepunkter
25 september, 2023 af
Sisse Karlsson

Estimeret læsetid: 4 minutter


Bestyrelsen i OS2-fællesskabet vil gerne takke jer alle for jeres aktive deltagelse i denne vigtige debat, som blev rejst af Morten Kjærsgaard fra Magenta. 

Det er fantastisk at se så mange stemmer bidrage, uanset om I er leverandører, OS2-entusiaster eller blot nysgerrige. 

Debatten afdækker nogle essentielle spørgsmål, hvor der ikke nødvendigvis er simple svar. 

Før vi afslutter debatten, vil vi fra bestyrelsen i OS2
fremhæve tre nøglepunkter.

Debatten er essentiel og skal tages


Vi bifalder debatten, og det er vigtigt, at vi løbende har dialog om essentielle spørgsmål, der påvirker OS2. Derfor er det også vigtigt, at debatten føres på tværs af interessenter, så vi sikrer, at alle input får en stemme. 

Open source trives trods alt på udveksling af ideer og dialog. Hvilken form dialogen tager, kan være mange, men vi ønsker i fremtiden at sikre inddragelse af så mange stemmer som muligt, herunder interessenter med varierende niveau af kendskab til OS2. 

For at fremme en sund og frugtbar debat vil vi lære af denne og udvikle og afprøve forskellige formater, så OS2-fællesskabet kan blive et sted med endnu mere åben debat.

Ansvaret er fælles


Vi mener også, at det er vigtigt at anerkende, at ansvaret for open source-produkter ikke kun ligger hos OS2. 

Vi forstår udfordringerne, som leverandører kan stå over for, og vi ønsker at samarbejde tættere for at finde løsninger. Det bør være et partnerskab, hvor vi sammen kan løse de udfordringer, vi står over for. 

Samtidig er det også vigtigt at anerkende, at OS2 ikke dækker alt. 

OS2-fællesskabet er ikke for alle typer leverandører eller alle typer open source-produkter. Noget vil fungere i OS2, mens andet ikke er et godt match. 

Det er vigtigt at være enige om, hvad visionen er, hvilken governance man ønsker, og ikke mindst hvad man investerer i og dermed påtager sig risiko for. Ikke kun ved opstarten af nye udviklingsprojekter, men også ved at genbesøge og drøfte eksisterende OS2-produkter. 


Hvis en leverandør eller en anden aktør vælger at investere i produktudvikling, som ikke er bestilt af fællesskabet, så er det på egen risiko.

OS2-fællesskabet udvikler sig hver dag

Lad os også huske, at OS2 arbejder hårdt hver dag for at skabe bæredygtige vilkår og levere behovsdrevne it-løsninger i samarbejde med offentlige myndigheder og leverandører. 

Vores metode er åbenhed og ejerskab, manifesteret gennem open source. Vi har opnået betydelige resultater og har flere produktfællesskaber, hvor det lykkes. 

Et eksempel er det stærke samarbejde omkring OS2iot, hvor 22 myndigheder er tilsluttet. 

Der er en produktkoordinator, der faciliterer samarbejdet, samt håndterer projektledelse af opgaverne. Der er også etableret en styregruppe og en koordinationsgruppe, og alle tilsluttede myndigheder bidrager til en central økonomi dedikeret til vedligeholdelse og udvikling. Der er indgået en aftale med en leverandør om udførelsen af dette. Alt dette er grundlæggende elementer for et bæredygtigt produkt i OS2-fællesskabet. 

Det samme gør sig gældende for andre OS2-produkter såsom OS2rollekatalog, OS2kitos og OS2faktor, for bare at nævne nogle få. 

OS2-sekretariatet er desuden et voksende team med fokus på at udvikle og professionalisere OS2-fællesskabet; 

Vi automatiserer vores processer, reviderer produkter og produktniveauer og faciliterer samarbejde med både koordinationsgrupper og leverandører. Sekretariatets arbejde er overordnet fokuseret på at øge anvendelsen af OS2-produkterne, forbedre onboarding-processen og sænke barriererne for ibrugtagning af OS2-produkterne samt sikre en høj kvalitet i forvaltningen af kildekoden, dokumentationen og fællesskaberne. 

Dette arbejde blev styrket som en del af de strategiske indsatser, der blev præsenteret ved generalforsamlingen 2022. Her blev bl.a. betalingsmodellen ændret som dermed skaber et solidt fundament, der kan skalere i takt med den øgende anvendelse. 

OS2-sekretariatet samarbejder på vegne af OS2-fællesskabet med OS2-produkterne OS2forms, OS2display og OS2borgerPC om løsninger til de nævnte fokusområder. Det er opgaver, som fællesskabet løser rigtig godt, og som vi modtager anerkendelse for.

Til sidst vil vi understrege

Til sidst vil vi gerne understrege, hvorfor vi valgte at være vært for denne debat.

Vi gjorde det, fordi vi tror på værdien af åben dialog og konstruktiv kritik. 


Vi er ikke bange for at deltage i samtaler som denne, fordi vi ønsker at fortsætte med at udvikle og forbedre OS2-fællesskabet. 


Ved at se indad og aflive myter kan vi sammen skabe et stærkere og mere innovativt open source fællesskab.


Med venlig hilsen 
Bestyrelsen i OS2-fællesskabet 
  • Bo Fristed, chef i ITK (Innovation, Teknologi, Kreativitet) i Aarhus Kommune (forperson)
  • Marie Danneskiold-Samsøe, IT- og digitaliseringschef i Vallensbæk Kommune (næstforperson)
  • Henrik Brix, IT- og digitaliseringschef i Favrskov Kommune
  • Leon K. Johansen, Forretningsudvikler i Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI)
  • Jens Kjellerup, Chefkonsulent i Ballerup Kommune
  • Eva Iversen, Økonomichef i Middelfart Kommune
Vores blogs