Sådan skaber OS2mo god masterdata

20 juni, 2024 af
Ballerup OS2 produkt sekretariater

Klar til at avancere i digital modenhed? 

Masterdata inden for organisation og medarbejdere er et kardinalpunkt i den digitale udvikling. OS2mo er et produkt for kommuner, der er klar til at bevæge sig op ad skalaen for digital modenhed. Man er parat til at arbejde med en mere avanceret arkitektur, og man investerer i samarbejdet på tværs af kommunens faglige områder og de centrale stabe. Indkøb og implementering af OS2mo er ofte forankret på tværs af Digitalisering, Løn og HR, med ophæng hos den øverste ledelse. 


Skræddersyet overblik over organisation og medarbejdere

OS2mo skaber forandring i tre overordnede trin:

 • Der samles viden på tværs af de systemer der holder data om organisation og medarbejdere (primært lønsystem & AD)
 • Der etableres et entydigt organisationshierarki og medarbejderoverblik som eks. udveksles med FK organisation og FK Adgangsstyring
 • Masterdata sættes i spil via automatisering, optimering af arbejdsgange og BI

 

Mærkbare administrative gevinster

Når først fundamentet er på plads, kan kommunen komme i gang med at realisere gevinsterne.

Hovedgevinsterne ligger inden for de administrative kerneopgaver:

 • Der er klarhed om organisationshierarki, medarbejderstab og lederhierarki
 • Administration af oprettelser og nedlæggelser forbedres
 • Administration af organisationsforandringer forbedres
 • FK Organisation og andre systemer opdateres automatisk


Sæt strøm til de lokale ambitioner

Kommuner er forskellige. OS2mo kan tilpasses så I kan understøtte de mål, der er fokus hos jer:

 • OS2mo kan udstille organisationshierarkiet på kommunens intranet og danne grundlag for den interne dialog om organisationen
 • OS2mo kan rumme flere organisationer, så ledelsessekretariatet ser en administrativ organisation, og HR bevarer overblikket over lønhierarkiet
 • OS2mo kan understøtte vikaroprettelser der effektueres indenfor 15 min.
 • OS2mo kan rumme MED-organisationen, så den ikke administreres i regneark
 • OS2mo kan bidrage til kommunens ambitioner med BI
 • OS2mo kan bidrage til optimering og automatisering af opgaver inden for HR: medarbejdertilfredshedsundersøgelse, MUS/GRUS mm.


Bliv klogere på hvordan designet af OS2mo understøtter kvalitet og sikkerhed hos vores udviklingsleverandør Magenta.

 

Tags