Sådan kommer du i gang med OS2mo


1. Etabler central koordinering om organisation og medarbejdere

MO trækker tråde mellem systemer som i dag bor hos henholdsvis IT, Løn/HR og diverse fagområder. Derfor skal implementeringen afstemmes på tværs af afdelinger og have opbakning hos den øverste ledelse. Mange MO-kommuner bevarer en arbejdsgruppe efter implementeringen, så organisationsforandringer og rettighedspolitikker koordineres og kvalificeres fra centralt hold i kommunen.

2. Tag kontakt til sekretariatet og en leverandør

For at komme godt fra start kan du tage fat i sekretariatet for at høre mere om implementering og brug. Du skal også have fat i en leverandør, der kan hjælpe med teknisk implementering.

3. Tegn jeres fælles organisation – og opdater FK-organisation automatisk

I MO kan I beskrive kommunens fælles administrative organisationsstruktur (en master). Processen kan eks. starte med et sammenhold af data i jeres lønsystem og i AD, og skabe enighed om enheders navne og aktørernes placering, uanset om de er ansatte, ledere, frivillige, eksterne konsulenter mm.

Den nye master kan oplagt sendes til de fælleskommunale støttesystemer som det første. Dermed kan man kan sløjfe det manuelle vedligehold.

4. Nye arbejdsgange i driften – koordinering og automatisering

Når MO er i drift, kan de manuelle arbejdsgange reduceres på en række områder:

oprettelser og nedlæggelser af ansatte og it-brugere, organisationsforandringer, ledelsestilsyn mm. De nye arbejdsgange skal koordineres på tværs af afdelinger.

Hvis MO sluttes til en komponent med rettighedstildeling (eks. OS2Rollekatalog) kan rettighedstildeling og tilsyn også forenkles betydeligt.

5. Tilslutning

Sammen står vi stærkere. Tilslut jer OS2mo, så vi kan deles om udgifter til vedligehold og udvikling. Tilslutningen består af en tilslutningsafgift (engangsbeløb) og et årligt vederlag, som afhænger af størrelsen på jeres organisation. Find tilslutningsaftalen her.Hør mere om OS2mo hos Anne Bie Hansen, community manager, ANH1@balk.dk eller Signe Bisgaard Rostved,  SIRO@balk.dk

Send en udfyldt tilslutningsaftale til os2@os2.eu.