Sådan kommer du i gang med OS2kitos

  • Vi anbefaler, at nye kommuner tager modulerne i brug et efter et, og at de moduler som endnu ikke er taget i anvendelse, skjules fra brugergrænsefladen.


  • Vi anbefaler, at ibrugtagning starter i en central enhed, f.eks. IT-afdelingen, alt efter hvor ejerskabet skal være, og at udbredelsen til resten af organisationen sker på et senere tidspunkt.


  • Vi anbefaler, at I undervejs i processen tager stilling til, hvordan Kitos skal tages i anvendelse på sigt, og begynd på et tidligt tidspunkt at få dokumenteret, hvilke forpligtelser der på et senere tidspunkt skal lægges ud i resten af organisationen.


  • Vi anbefaler, at I starter med at tage modulet IT-Systemer i anvendelse, og fra centralt hold begynder at registrere anvendelsen af de største og vigtigste systemer, således at der er fokus på at få afdækket de mest kritiske, de største og dem med flest følsomme data. For at udvælge hvilke systemer, der startes med, så tænk på hvilke systemer, der er kritiske for dine kollegaers arbejdsopgaver.


  • Benyt lejligheden til at få skabt en intern governance-model, og få registreret de vigtigste roller for de vigtigste systemer.


  • Vi anbefaler, at alle digitale løsninger I anvender, på sigt bliver registreret i Kitos, så I på den måde får en fuldstændig liste over jeres anvendelse af IT-systemer. Det er jeres ansvar at sikre, at oplysningerne for deres lokale anvendelse altid er opdaterede.
 


Kontakt OS2kitos sekretariatet på info@kitos.dk