OS2iot får nye funktioner og forbedringer

Open Data DK og signaturprojektet Optimeret Bygningsanvendelse med AI har finansieret ny og forbedret funktionalitet i OS2iot.
6 juni, 2023 af
Mogens Kjeldsen

​Ny integrationsmulighed

OS2iot har i sin seneste version fået mulighed for at integrere til endnu flere typer af IoT-enheder, som sender data via protokollen MQTT. Funktionaliteten er blevet tilføjet med baggrund i et specifikt ønske om at kunne indsamle mere data fra de såkaldte BMS- eller CTS-anlæg, som kan overvåge og styre de vigtigste tekniske installationer i bygninger. 

Ønsket kommer fra signaturprojektet Optimeret Bygningsanvendelse med AI, som også har finansieret udviklingen. Det vil komme til stor gavn i projektets arbejde med at lave energioptimering og bedre bygningsanvendelse på skoler ved hjælp af AI. Fra OS2iot-samarbejdets side er der stor taknemmelighed for finansieringen, som med understøttelsen af MQTT øger relevansen af OS2iot som en hjørnesten i en myndigheds IoT-infrastruktur.

Forbedret deling af data

OS2iot har altid haft en integration til Open Data DK, som gør det muligt for myndigheder at dele åbne IoT-data på www.opendata.dk på en let måde. I den seneste version er dette blevet endnu nemmere, mere automatiseret og ikke mindst mere forståeligt, så anvenderne lettere kan afgrænse den data, der skal deles.

Samtidig er der med hjælp fra Digitaliseringsstyrelsen blevet fastlagt en række emneord, som kan tildeles de delte datasæt. På den måde sikres god sammenhæng med Datavejviser, hvis man en dag også får mulighed for at udstille sine datasæt der.

Open Data DK har været venlige at finansiere den forbedrede integration, hvilket der også skal lyde en tak for fra OS2iot-samarbejdets side. Fra begge parters side ser vi frem til, at endnu flere myndigheder deler deres åbne IoT-data på www.opendata.dk. Det er i hvert fald blevet endnu nemmere med denne forbedring af OS2iot.

Release-overblik

OS2iot version 1.5.0 indeholder følgende.

Nye funktioner

  • Forbedring af Open Data DK data target samt guide til oprettelse
  • Nyt e-mail flow ved første oprettelse af et Open Data DK data target
  • Mulighed for at oprette en MQTT IoT-enhed, der sender data til OS2iots interne MQTT-broker
  • Mulighed for at oprette en MQTT IoT-enhed, der modtager data fra en ekstern MQTT-broker
  • Mulighed for at bulk-oprette MQTT-enheder
  • Mulighed for at eksportere metadata om alle IoT-enheder i en applikation til en CSV-fil

Fejlrettelser

  • Licens vises nu korrekt ved integration til Open Data DK
  • Rettelse af manglende validering ved bulk-import af IoT-enheder
  • Sikkerhedspatch

Release notes

Se de fulde release notes på GitHub:

Tags
Vores blogs