Fundraising til OS2compliance - indtil 14. juli 2023

1 juni, 2023 af
Charlotte Heikendorf

Foto af Philipp Katzenberger på Unsplash.com


Du får nu mulighed for at komme med tilsagn til udviklingen af en ISMS-løsning - OS2compliance - og du er også inviteret til et webinar om løsningen, hvor du får mere viden om sammenhængene mellem flere moduler, der skaber et godt overblik om behovet for compliance. Løsningen giver et samlet sted for arbejdet med compliance vedr. informationssikkerhed, som er udviklet til og af kommunerne.

Tilsagnet er på 50.000 kr. og hvis du efterfølgende tilslutter dig koster løsningen 15.000 kr. årligt til fælles udvikling.

Se specifikationer for økonomi og løsningsbeskrivelse.


Fundraising til OS2compliance – En komplet ISMS-løsning til kommunerne

Er jeres ISMS-løsning skræddersyet til det komplekse kommunale arbejde med compliance?


OS2compliance er en komplet ISMS-løsning der udvikles med det formål at skabe et simpelt kommunespecifikt værktøj, der understøtter kommunernes komplekse setup med mange IT-systemer og mange behandlingsaktiviteter.


Udgangspunktet for designet er en naturlig sammenhæng mellem modulerne, så der skabes et godt overblik og så det sikres, at viden er hvor man har behov for den. Sammenhæng vil være i fokus så der sikres så få klik som muligt. Herudover er der også fokus på, at samme informationer ikke skal indtastes flere steder.


Dette indlæg er en del af en funding til udviklingsarbejdet omkring den tværkommunale ISMS-løsning.


En styregruppe bestående af Ishøj-, Gentofte-, Svendborg- og Lolland Kommune står bag fundraisingen. OS2 er governanceramme og har observatørstatus i styregruppen.


Styregruppen beder om et bidrag på maksimalt kr. 50.000 per kommune, der sikrer, at løsningen udvikles i version 1.0. Er der flere bidragende kommuner end 16, vil beløbet blive mindre.


Når løsningen er færdigudviklet, så vil det blive et OS2-produkt, som hver kommune kan tilslutte sig via OS2.


Tilslutning vil for kommunen være forbundet med en engangsudgift for udvikling og onboarding samt et årligt vederlag til drift, support, koordinering og videreudvikling. Løsningen forventes klar i version 1.0 oktober 2023.


Yderligere materiale:

  1. OS2compliance løsningsbeskrivelse
  2. Bilag 1 - OS2compliance mockup
  3. Projektets økonomi
  4. Implementeringsoption


Løsningen er kravspecificeret med input fra leverandørerne NIBIS Konsulenterne & Digital Identity samt en koordinationsgruppe bestående af Ishøj-, Gentofte-, Svendborg- og Lolland Kommune.


Løsningen skal leve op til produktniveau 2 i OS2.


Vil du vide mere om projektet, kan du kontakte OS2 (os2@os2.eu) eller Nina Sørensen fra NIBIS (nina@nibis.dk).


NIBIS Konsulenterne vil i fundingperioden afholde to Teams-webinarer, hvor der gives en introduktion til løsningen og hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Webinarerne vil blive afholdt 14. juni 9.00-10.00 og 19. juni 14.00-15.00. Ønsker I at deltage, skal I sende en mail til nina@nibis.dk med oplysninger om deltagere.


VIGTIGT! 

Vil din kommune være med til at finansiere og sikre, at løsningen bliver udviklet, så besvar ved at sende en mail til os2@os2.eu eller undertegnede med indholdet:


"På xxxx kommunes vegne skal jeg hermed give tilsagn om at bidrage til finansiering af en tværkommunal ISMS-løsning. Mit tilsagn er på maksimalt kr. 50.000. Hvis projektet ikke opnår den nødvendige finansiering til at udvikle version 1.0, bortfalder mit tilsagn. Dette tilsagn er ikke bindende for kommunen i forhold til finansiering af kommende versioner af løsningen.


Opkrævning af bidraget skal ske til EAN xxxxxxxxxxxxxx


Kommunens CVR-nummer er: yyyyyyyy


Med venlig hilsen

xxxxxxxxx"


Deadline for tilsagn er 14. juli 2023


Styregruppen ser frem til det tværkommunale samarbejde

  • Mads Larsen, Leder af Skole-IT, Ishøj
  • Steen Deth, Teknologichef, Gentofte
  • Lisbet Bogh Sønderby, Afdelingsleder It, Data og Digitalisering, Svendborg
  • Casper Schneidereit, Informationssikkerhedskonsulent, Lolland


Tags