Signaturprojekt med open source: Energioptimering i skoler

18 april, 2023 af
Charlotte Heikendorf

IoT-projekt om energioptimering og bygningsanvendelse på skoler, bliver testet på tre midtjyske skoler. Projektlederen GovTech Midtjylland ønsker at fundamentet for opsamling af IoT-data skal være OS2iot.

 

I marts 2022 startede et signaturprojekt om optimering af bygningsanvendelse. Det midtjyske fællesskab GovTech Midtjylland er projektleder på indsatsen, hvor Syddjurs, Favrskov og Aarhus kommuner lægger skoler til. Formålet er at lave intelligent lokaleallokering, samle aktiviteterne der er udenfor skoletid og øge anvendelsesgraden ved hjælp af eksisterende data og data indsamlet af IoT-sensorer.

 

En stor andel af kommunale bygninger

Sensorer er til fremadrettet dataopsamling. Kunstig intelligens skal omforme data til handlingsplaner for optimering på både historisk og nyligt indhentet data. Projektet skal laves på skoler og det er fordi skoler er en stor andel af kommunes bygninger og her er potentiale for forbedring på energiområdet. Mange skoler er nemlig af ældre dato.

Amina Lykke Haibeh er projektleder fra GovTech Midtjylland. Hun forklarer deres fokus på skoler: ”Vi forventer, at der er CO2- og økonomiske besparelser at hente i data omkring brug af bygning. Kommuner, der har kigget nærmere på potentielle besparelser, har fundet ud af, at lokaler der bookes ofte ikke bruges til trods for, at der er en oplevelse af, at der er mangel på lokaler fra borgernes side”.

 

Reduktion af energiforbrug

De data, som GovTech Midtjylland vil indsamle, er:

  • Eksisterende data fra traditionelle bygningsstyringsanlæg.
  • Beskrivende data som BIM og andre metadata om størrelse, indretning og vinduesareal.
  • IoT-data indsamlet i skolerne.
  • Bookingsystemer og lokaleanvendelse.
  • Eksterne miljødata som f.eks. vejr.

Samlet skal projektet skabe værdi ved at skabe synlighed omkring, hvordan lokalerne bruges og hvad det koster at have lokalerne "klar til booking". I første omgang handler det om at skabe overblik og synlighed omkring brugen af skolen og hvilke konsekvenser det har. Senere kan der være tale om at lave en algoritme der kan komme med handlingsplaner. Manglen på historiske data gør det dog lidt mere besværligt at komme i gang med det. Projektet er altså et innovationsprojekt med større potentiale.

 

Vi forventer, at der er CO2- og økonomiske besparelser at hente i data omkring brug af bygning. – Amina Lykke Haibeh, projektleder, GovTech Midtjylland.

 

 

Open source til skalering

Energibesparelse er ikke ment kun til de tre skoler, som projektet starter i. GovTech Midtjylland har et ønske om skalering i hele regionen. Det skal open source licenser og metoder hjælpe med.

De sensorerne, der bliver sat op i Aarhus Kommune eller allerede er der, sender IoT data til OS2iot platformen. Platformen er open source og kan modtage data fra sensorer uanset transmissionstype. Samtidigt er open source generelt indskrevet i projektbeskrivelsen, da GovTech Midtjylland og de tre kommuner ønsker at gøre det nemt og skalerbart at genbruge projektets erfaringer.

GovTech Midtjylland driver allerede OS2iot på vegne af midtjyske kommuner og Region Midtjylland. Fællesskabet har også et ønske om at lave et casekatalog til kommuner og region, så det bliver nemmere for dem af få fuldt udbytte af IoT og OS2iot.

Lige nu bliver der arbejdet med at opbygge infrastruktur på skolerne, hvor sensorer og hubs bliver sat op. Den algoritme som udvikles vil fremover kunne bruges i andre projekter og igennem et Power BI dashboard vil den kunne vise et overblik over bookinger og energiforbrug på de tre testskoler fremadrettet.

 

Forventede besparelser

Inden ultimo 2023 er målet at optimere brugen af skolernes bygninger, reducere energiforbruget, forbedre anvendelsesmuligheder for frivillige organisationer og reducere afledte omkostning så som behov for rengøring – når færre bruger lokalerne, behøver de lokaler ikke daglig rengøring.

Projekttemaet bag ansøgningen til KLs Signaturprojekt har regnet på nogle af de forventede gevinster. På baggrund af et projekt i Silkeborg (PEKIVE) og estimater fra Aarhus Kommunes Teknik og Miljøafdeling for ejendomme, forventer teamet følgende:

CO2                     Reduktion 25%

El                          Reduktion 10%

Varme               Reduktion 10%

Rengøring        Besparelse ukendt

Koordinering   Besparelse ukendt

Alt det er så udover, at det bliver nemmere at samle og reservere lokaler på skolen for de frivillige organisationer og at AI algoritmen vil kunne foreslå flere optimeringsmuligheder. Projektet forventes at blive enkelt at udbrede til andre skoler og kommer, fordi det er bygget på open source – der i blandt platformen OS2iot.

 

(Image: DALL-E)

Vores blogs