FAQ om OS2valghalla 3.0

15 marts, 2023 af
Mogens Kjeldsen

Der er begyndt at dukke spørgsmål op til den kommende version 3.0 af OS2valghalla. Disse besvares på bedste vis her.

Tidsplan

Har du monstro mulighed for at sende mig den nuværende tidsplan for udviklingen af systemet med forventet dato for leveringen af systemet?

 • Det er aftalt med leverandøren Precio Fishbone, at den færdige udgave af OS2valghalla 3.0 leveres til september 2023. Straks derefter skal OS2 finde en driftsleverandør på vegne af de deltagende kommuner.
 • Vi planlægger at kunne tilbyde en tilslutningsaftale i oktober 2023, som udover drift af OS2valghalla 3.0 vil inkludere finansiering af support, vedligehold og videreudvikling. Når der indgås en tilslutningsaftale får I adgang til jeres egen instans af OS2valghalla.

Næste Generation Digital Post

Der træder nye krav til Digital Post i kraft d. 1/12-2023. Vil OS2valghalla 3.0 leve op til de nye krav fra Digitaliseringsstyrelsen?

 • Det korte svar er JA. Det lidt længere er, at overgangen til december netop er den ultimative deadline for, hvornår den eksisterende udgave af OS2valghalla (2.0) holder op med at virke. Derfor er vi meget opmærksomme på, at OS2valghalla 3.0 skal leve op til de nye krav og på, at der skal være en driftsklar version lanceret inden 1/12-2023.

Webtilgængelighed

Vores IT-afdeling har spurgt til det kommende Valghalla 3.0s webtilgængelighed. Er det noget, der bliver set på, eller vil det være noget, der skal udvikles på efterfølgende?

 • Den del af OS2valghalla 3.0, der bliver borger-/deltagervendt kommer til at overholde lov om webtilgængelighed – det har simpelthen været et krav til leverandøren fra starten.
 • Den administrative del, hvor de valgansvarlige medarbejdere kommer til at arbejde, vil vi forsøge at gøre webtilgængelig. Men da det er et fagsystem henvendt til få medarbejdere, er det ikke et lovkrav, at den del skal overholde lov om webtilgængelighed. Så her bliver det ikke et krav på samme måde.

Krav til IT-afdeling

Hvilke krav stiller den kommende Valghalla til vores IT-afdeling? 

 • OS2valghalla 3.0 bliver en online cloud/SAAS-løsning, så IT-afdelingen kommer primært til at skulle forholde sig til opsætning, der giver mulighed for at benytte kommunes aftale med KOMBIT's serviceplatform. Mere konkret drejer det sig om ting som:
  • Rolle- og rettighedsstyring for administrative medarbejdere via Fælleskommunal Adgangsstyring
  • Godkendelse af serviceaftale om Digital Post og indhentning af CPR-data i Fælleskommunalt Administrationsmodul
  • Indgåelse af databehandleraftale

Der kan opstå flere opgaver, som vi bliver klogere i takt med, at OS2valghalla 3.0 færdigudvikles.

Eksport til nyt VALG-system

Vil det være muligt at udtrække de tilforordnede i CSV-format fra OS2valghalla 3.0? Det er til brug for import af filen ved brugeroprettelse i KOMBIT's nye valg-system.

 • Ja, det bliver muligt at lave et udtræk af de tilforordnede som enten CSV-fil eller Excel-fil (som kan konverteres til CSV-format). Kravene til import i det nye valg-system er ikke tilgængelige endnu, men der må forventes noget bearbejdning af udtrækket fra OS2valghalla, inden det kan importeres i Valg-systemet.
 • I en senere version af OS2valghalla bliver det måske muligt at lave et udtræk, som kan importeres direkte i det nye valg-system.

Har du spørgsmål?

Tøv ikke med at sende dit spørgsmål til OS2valghallas produktkoordinator Mogens Kjeldsen.

Mogens Kjeldsen 15. marts 2023
Del dette indlæg
Tags
Arkivér