FAQ om OS2valghalla 3.0

15 marts, 2023 af
Mogens Kjeldsen

Der er begyndt at dukke spørgsmål op til den kommende version 3.0 af OS2valghalla. Disse besvares og opdateres på bedste vis her.

Tidsplan

Har du monstro mulighed for at sende mig den nuværende tidsplan for udviklingen af systemet med forventet dato for leveringen af systemet?

 • Det er blevet muligt at indgå en tilslutningsaftale , som udover drift af OS2valghalla 3.0 inkluderer finansiering af vedligehold, videreudvikling og koordination.
 • OS2 har indgået en fælles driftssaftale med Precio Fishbone på vegne af de deltagende kommuner.
 • I november-januar implementeres OS2valghalla 3.0 i drift i testkommunerne København, Holbæk og Fredericia for at fjerne eventuelle børnesygdomme og sikre, at produktet virker som forventet.
 • Herefter åbnes der op for alle kommuner, som via en tilslutningsaftale får adgang til sin egen instans af OS2valghalla. Udrulningen forventes at være færdig i januar 2024, med mulighed for at februar må tages i brug.
 • Undervisning i brug af systemet er planlagt til januar/februar/marts.


Krav til IT-afdeling

Hvilke krav stiller OS2valghalla til vores IT-afdeling? 

 • OS2valghalla 3.0 bliver en online cloud/SaaS-løsning, så IT-afdelingen kommer primært til at skulle forholde sig til opsætning, der giver mulighed for at benytte kommunes aftale med KOMBIT's serviceplatform. Mere konkret drejer det sig om ting som:
  • Rolle- og rettighedsstyring for administrative medarbejdere via Fælleskommunal Adgangsstyring/Context handler
  • Godkendelse af serviceaftale om Digital Post og indhentning af CPR-data i Fælleskommunalt Administrationsmodul
  • Afgøre om kommunen har brug for adgang til logfiler fra OS2valghalla
  • Opsætning af system i NemLog-in administration
  • Indgåelse af databehandleraftale

Se desuden nærmere beskrivelse af OS2valghalla og implementeringsoplysninger.


Nuværende kontrakt

Vi har lige fået regning fra Bellcom vedr. Valghalla for det næste år. Har I nogen anbefalinger til, hvad vi gør? Skal vi opsige vores hosting-aftale med Bellcom? 

 • Flere kommuner har nu opsagt deres hosting-aftale med Bellcom. 
 • Nogle beholder deres aftale med Bellcom og vil først opsige den, når de har version 3.0 oppe at køre.


Overførsel af indhold fra version 2.0 til 3.0

Er der indhold vi skal hente ud fra Valghalla, inden en hosting-aftale bliver opsagt?

 • Det bliver ikke muligt at overføre data direkte fra version 2.0 til 3.0. Valgsteder, rolle-/opgavebeskrivelser, beskedskabeloner osv. skal derfor indtastes manuelt i det nye system.
 • Tænk over, om der er indhold, som kun ligger i OS2valghalla hos jer. Det kunne være beskedskabeloner eller fordelingen af roller og pladser på valgsteder. Sørg for at gemme dette.


Næste Generation Digital Post

Der træder nye krav til Digital Post i kraft d. 1/12-2023. Vil OS2valghalla 3.0 leve op til de nye krav fra Digitaliseringsstyrelsen?

 • Det korte svar er JA. Det lidt længere er, at overgangen til december netop er den ultimative deadline for, hvornår den eksisterende udgave af OS2valghalla (2.0) holder op med at virke. Derfor er vi meget opmærksomme på, at OS2valghalla 3.0 skal leve op til de nye krav og på, at der skal være en driftsklar version lanceret inden 1/12-2023.


Webtilgængelighed

Vores IT-afdeling har spurgt til det kommende Valghalla 3.0s webtilgængelighed. Er det noget, der bliver set på, eller vil det være noget, der skal udvikles på efterfølgende?

 • Den del af OS2valghalla 3.0, der bliver borger-/deltagervendt kommer til at overholde lov om webtilgængelighed – det har simpelthen været et krav til leverandøren fra starten.
 • Den administrative del, hvor de valgansvarlige medarbejdere kommer til at arbejde er et fagsystem henvendt til få medarbejdere. Derfor er det ikke et lovkrav, at den del skal overholde lov om webtilgængelighed.


Eksport til nyt VALG-system

Vil det være muligt at udtrække de tilforordnede i CSV-format fra OS2valghalla 3.0? Det er til brug for import af filen ved brugeroprettelse i KOMBIT's nye valg-system.

 • Ja, det bliver muligt at lave et udtræk af de tilforordnede som enten CSV-fil eller Excel-fil (som kan konverteres til CSV-format). Kravene til import i det nye valg-system er ikke tilgængelige endnu, men der må forventes noget bearbejdning af udtrækket fra OS2valghalla, inden det kan importeres i Valg-systemet.
 • I en senere version af OS2valghalla bliver det måske muligt at lave et udtræk, som kan importeres direkte i det nye valg-system.


Har du spørgsmål?

Tøv ikke med at sende dit spørgsmål til OS2valghallas produktkoordinator.

Tags