OS2valghalla tilslutningsaftale klar

Nu kan I tilslutte jer samarbejdet om drift, vedligehold og videreudvikling af valgrekrutteringssystemet.
31 august, 2023 af
Mogens Kjeldsen

Den nye version 3.0 af OS2valghalla bliver lanceret i starten af oktober. 

Derfor er der behov for at interesserede kommuner indgår en tilslutningsaftale, som sikrer økonomien til at produktet kan udrulles til alle. 

Aftalen giver jer adgang til at få jeres egen udgave af OS2valghalla, og samtidig er I med til at sikre en fast økonomi i samarbejdet, så produktet bliver ved med at være sikkert og stabilt.

Vi glæder os meget til at dele endnu mere materiale om OS2valghalla 3.0 - og til at demonstrere alle de nye features! Det sker i løbet af efteråret, og indtil da er man mere end velkommen til at tage fat i Mogens Kjeldsen, produktkoordinator for OS2valghalla.


Priser

Priserne for at indgå i OS2valghalla-samarbejdet består af en tilslutningsafgift og et årligt vederlag. Beløbet afhænger af kommunens størrelse, samt om kommunen er medlem af OS2 eller ej (se OS2's medlemmer).Årligt vederlag
OS2-medlem

Årligt vederlag
Ikke-OS2-medlem

Tilslutningsafgift*

Lille
(Under 25.000)

23.980 kr.

29.700 kr.

35.000 kr.

Mellem
(25.001-60.000)

34.880 kr.

43.200 kr.

70.000 kr.

Stor
(60.001-120.000)

45.780 kr.

56.700 kr.

190.000 kr.

Meget stor
(120.001 og over)

56.680 kr.

70.200 kr.

350.000 kr.

* Undtaget for kommuner, der har deltaget i crowdfundingen af OS2valghalla 3.0

Hertil kommer en engangsbetaling for at blive koblet på den fælles driftsaftale. Beløbet kendes så snart, vi har indgået aftale med en driftsleverandør.Tidsplan

Det er nødvendigt med en grundig implementeringstest af OS2valghalla i 1-2 udvalgte kommuner. Dette sker i oktober-november 2023.

Herefter åbnes der op for, at andre kommuner kan få adgang til deres egen udgave af OS2valghalla. I den forbindelse bliver det også muligt at få undervisning i brugen af produktet.Indgå tilslutningsaftalen

Der er behov for, at mindst tyve kommuner indgår en tilslutningsaftale inden 1. oktober 2023 eller hurtigst muligt derefter. Det skyldes behov for finansiering af implementeringstesten i oktober-november. Ved indgåelse af aftalen i 2023 betales det kvarte af det årlige vederlag.

Hent tilslutningsaftalen og det tilhørende takstblad: https://boks.os2.eu/s/ETWFzkXAPmKzkda

Udfyld de detaljer, der er angivet og send en underskrevet aftale til os2@os2.eu

Hent tilslutningsaftale og takstblad


Spørgsmål?

Hvis du har brug for mere information, inden I indgår en aftale, så tøv ikke med at kontakte produktkoordinator Mogens Kjeldsen på movk@aarhus.dk eller telefon 41873357.