Vær med i udviklingen af OS2valghalla 3.0

20 marts, 2023 af
Mogens Kjeldsen

Der er ved at blive udviklet en ny opgraderet version af OS2valghalla. Der er stadig mulighed for at komme med i samarbejdet og gøre sin indflydelse gældende på det eneste dedikerede produkt til at understøtte arbejdet med valgbemanding i Danmark.

OS2valghalla gør det nemmere at afvikle et velfungerende valg. Med et system dedikeret til at rekruttere og håndtere valgbemandingen – borgere som medarbejdere – kan man let holde overblikket og koncentrere sig om vigtigere opgaver.

Alle medvirkende i valget og partierne kan tilmelde sig og koordinere direkte ved hjælp af systemet. Det er også en kommunikationsplatform, hvor man kan udsende information til alle medvirkende i valgprocessen.

Den eksisterende udgave af OS2valghalla (version 2.0) krævede en omfattende opgradering, som kommer til at prioritere selvbetjening over manuelle og trivielle opgaver som fx at servicere borgere, der ønsker at skifte valgsted.

Det nye OS2valghalla 3.0 bliver et mere tidssvarende, brugervenligt og sikkert system. Samtidig tilbyder det mulighed for nemmere at håndtere medarbejdernes opgaver under valget.


Deltag i udviklingen af OS2valghalla 3.0

Udviklingen af OS2valghalla 3.0 er blevet finansieret via en crowdfunding på. 3,2 mio. kr. blandt 22 kommuner, som gerne vil anvende produktet.

Beløbet dækker finansiering af:

  • Design, prototype og brugertest
  • Udvikling af ny version inden september 2023
  • Frikøb af koordinator på halvtid i 1 år (medarbejder stillet til rådighed af OS2’s sekretariat)

Værdien af at være med

Ved at tilslutte jer projektet sikrer I udviklingen af OS2valghalla 3.0, som giver jer…

  • … understøttelse af rekruttering og håndtering af både eksterne og medarbejdere til en bred vifte af opgaver før, under og efter valget
  • … forbedret opgaveløsning for både medarbejdere og deltagere
  • … mere selvbetjening og færre trivielle manuelle opgaver
  • … overholdelse af krav til sikkerhed og håndtering af persondata
  • … mulighed for at kommunikere til deltagere med Digital Post, mail og SMS

Der er skaffet tilstrækkelig finansiering via crowdfunding til at sikre udviklingen af OS2valghalla 3.0. Derfor vil nye tilslutninger blive brugt til at forbedre kvaliteten, nedsætte driftsprisen i starten eller lignende til gavn for alle de deltagende kommuner.


Business case

Det kan være svært at overskue fordele og ulemper ved at benytte OS2valghalla. Derfor har vi udarbejdet en business case, som er målrettet nye anvendere af OS2valghalla. Heri beskrives motivation, investeringsmål, gevinster, omkostninger og risici ved investering i OS2valghalla 3.0.

Mens crowdfundingen kørte, blev der afholdt et orienteringsmøde, som også forklarer værdien af at bruge OS2valghalla 3.0. Du kan se en optagelse af mødet.


Fordelingsnøgle

Som kendt fra andre OS2-produkter betaler den enkelte kommune efter en fordelingsnøgle baseret på indbyggertal (2022, Q3)*.

Kategori

Størrelse*

Beløb

Lille

under 25.000

35.000 

Mellem

25.001 - 60.000

70.000 

Stor

60.001 til 120.000

190.000 

Meget stor

120.001 og over

350.000 

*Størrelsen er baseret på OS2’s model for kontingentbetaling. OS2 har erfaring med, at de giver en fair fordeling. De danske kommuner er efter disse kategorier fordelt på 17 lille, 56 mellem, 20 stor og 5 meget stor.


Giv jeres tilsagn

Skal jeres kommune også kunne løse valgopgaven med hjælp fra et driftssikkert og brugervenligt OS2valghalla 3.0, så skriv til OS2-sekretariatet, os2@os2.eu. I deltager ved at skrive teksten herunder i en mail  (husk at udfylde alle x'erne):

"På xxx kommunes vegne skal jeg hermed give tilsagn om at bidrage til finansiering af udvikling af OS2valghalla version 3.0. Mit tilsagn er på maksimum xxx.xxx,00 kr.

Opkrævning af bidraget skal ske til EAN xxxxxxxxxxxxxx

Kommunens CVR-nummer er: xxx

Kontaktperson, navn: xxx

Kontaktperson, mail: xxx

Med venlig hilsen

xxx"


Fremtidig økonomi

Når OS2valghalla 3.0 efter planen er færdigudviklet til september 2023, vil der blive lavet en fælles driftsaftale med en leverandør. Det betyder, at I vil kunne indgå en tilslutningsaftale ved OS2, som vil dække både drift, vedligehold, videreudvikling og koordination af OS2valghalla 3.0. Når I tilslutter jer nu, dækker beløbet altså ikke drift. Læs mere om forventninger til drift.


Spørgsmål?

Ved spørgsmål eller behov for uddybning er I altid velkomne til at kontakte produktkoordinator Mogens Kjeldsen på movk@aarhus.dk eller 4187 3357.

Vores blogs