Blog: Open-Source leverer på de fællesoffentlige principper!

Blogindlæg af Jan Maack Kjerbye, Løsningsarkitekt & Chefudvikler, Randers Kommune
11 april, 2023 af
Charlotte Heikendorf

Åbenhed, ansvarlighed, transparens, sammenhæng og fællesskab.

Gode værdier trukket direkte fra Den fællesoffentlige digitaliserings strategi. Men også meget luftige og abstrakte værdier. Hvordan gøres de operationelle?

Lad os udfordre vanetænkningen lidt og se på nogle mulige løsninger med Open Source.


Når jeg italesætter de fællesoffentlige principper for kolleger og leverandører i de kommunale maskinrum, bliver der ofte sukket lidt eller der bliver trukket på skuldrene. De praktiske indvendinger der kommer frem kan groft set koges ned til tre typer. Lad os tage dem en for en.

“Der er få eller ingen modne løsninger klar endnu, lad os vente et par år og se hvad der sker…”

Hvis man i dag kører alt på en on-prem properitær platform, med lukkede proprietære leverandør løsninger ovenpå, så er udsagnet muligvist sandt. MEN.. Hvis man er indstillet på at forandre måden man hoster og driver it-løsninger på, har man pludselig et katalog af modne løsninger på hånden.

Der eksisterer i dag en god håndfuld open source projekter der leverer på den arkitektur der skal etableres for at understøtte modularisering, løskobling, genbrug og sammenbinding via åbne snitflader. En arkitektur der rigtigt nok kan blive arbejdstung, kompleks og ressourcekrævende at etablere og vedligeholde på traditionelle proprietære platforme. Så hvorfor ikke investere i en åben platform der er klar til at understøtte principperne? Det behøver ikke være en omfattende investering, så længe man vælger en modulær arkitektur f.eks via containerisering, der er simpel at skalere. Man kan starte småt og skalere op efter behov. Og de eksisterende legacy platforme bliver ikke berørt, de kan forsætte med at levere drift som hidtil.

“Der er få eller ingen kommuner med ressourcer eller økonomi til at implementere og drifte sådan et setup…”

En investering i en ny måde at arbejde på og en teknisk platform til at understøtte dette vil altid være strategisk. Så der kan være sandhed i bekymringen, hvis den officielle kommunale strategi er at placere alle sine æg i samme proprietære kurv. Men er der virkeligt nogle moderne digitaliserings-strategier derude med en sådan ordlyd?

Med en korrekt sammensat open-source platform, er der skabt grundlag for nogle robuste business cases der beskriver hvordan besparelser kan opnåes, ved bedre udnyttelse og automatisk skalering af hardware ressourcer. For yderligere besparelser kan der i business casen inkluderes implementering af GitOps principperne via ensartede standarderværktøjer fra open source verdenen til automatisk kvalitetssikring, udrulning, overvågning og sikkerhedsopdateringer.

En platform baseret på open source container moduler kan frit placeres og flyttes imellem on-prem / cloud eller hybrid hosting. Der er mange leverandører der vil kunne støtte og hjælpe i opstartsfasen, så det er ikke teknik eller tilgængelighed der står i vejen for at dyppe tæerne i open-source havet. Med de indbyggede besparelses potentialer og skaleringsmuligheder, kan det med den rette strategiske opbakning i kommunen være mere omkostningseffektivt at drive end hvad man er vant til med licenseret, properitært software.

“Vi har ingen frie ressourcer med de rette kompetencer til at stille krav til og kvalitetssikre så komplekse systemer…”

Men hvad så? Skal vi som kommunale IT-folk bare væbne os med tålmodighed, holde snuden i driftssporet og håbe på at en af de store leverandører kommer med et bud på hvordan det skal løses som et produkt vi skal indkøbe? Eller skal vi prøve at kigge lidt op og ud i verden, udfordre vores vanetænkning, smøge ærmerne op og selv gå i maskinrummet?

Med en open source platform, det rette team og det rette mindset kan en lille udviklingsafdeling med en løsningsarkitekt og et par udviklere sagtens levere til forvaltningernes projekter i en lang periode inden teamet skal udviddes. Med den rette ledelse, motivation og et selvkørende team der er vant til at arbejde med selvstudier og hurtige, automatiserede leverancer opdelt i små bidder, behøver man ikke investere yderligere for at begynde at levere værdifulde løsninger. Og måske kan der endda frigøres ressourcer andre steder fra licensstyring, controlling, kontraktjura og lign. når flere og flere services leveres som kommunens egne åbne løsninger opbygget af frit tilgængeligt software i modsætning til licenseret properitært software bundet til enkelte leverandører.

Der eksisterer en god håndfuld modne løsninger, der kan levere på alle de ovenstående udfordringer. En af styrkerne ved open source er, blandt andet, at der findes flere måder at løse udfordringer på, og med lidt omtanke i teknologivalg og arkitektur kan de alle være kompatible på tværs.

I min egen kommune har vi været flere forsøg på implementering af proprietære leverandørløsninger igennem. Men som løsningsarkitekt har jeg haft ja-hatten på og har insisteret på at vælge open-source, hvor det var muligt. Det har været hårdt stykke arbejde, med bump på vejen, men i dag er vi i drift med en 100% open-source digitaliseringsplatform baseret på containerisering og moderne metoder. Jeg vil vove det ene øje og som svar på de mange indvendinger og bekymringer sige at:

Vores open-source platform er det åbne og fleksible fundament vi har manglet, for at kunne samarbejde både internt og med andre kommuner om sammenhængende, åbne løsninger der leverer på de fællesoffentlige digitaliseringsprincipper.

På vores offentlige GitHub repo, har jeg beskrevet den arkitektur vi har valgt og hvilke metoder og værktøjer vi p.t. har taget i brug. I er velkomne til at lade jer inspirere og forhåbentligt finde motivationen og argumenterne for at trække i arbejdstøjet sammen med andre kommuner og/eller open source leverandører!


Tags