UPDATE: 2. runde fundraising – OS2wakks en tværkommunal løsning til sikker kommunikation med borgerne

28 januar, 2020 af
UPDATE: 2. runde fundraising – OS2wakks en tværkommunal løsning til sikker kommunikation med borgerne
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

UPDATE pr. 28/1-2020

Vi har tidligere sendt en mail ud omkring WAKKS, som er Varde Kommunes løsning til sikker kommunikation med borgerne. Vi ønsker at skabe en tværkommunal open source løsning OS2wakks med baggrund i WAKKS.

Vi kom desværre ikke i mål med fundraising i første omgang. Projektet med at skabe OS2wakks kan derfor endnu ikke påbegyndes.

Rigtig mange viser fortsat stor interesse og vi modtog også tilsagn fra en række kommuner. Derfor prøver vi igen, med anden runde af fundraising. Måske nogen af jer misset tidligere henvendelser eller måske I endnu ikke har fået drøftet og besluttet internt.

Følgende kommuner har givet tilsagn om at støtte udviklingen: Varde, Esbjerg, Syddjurs, Viborg, Rebild, Hillerød, Albertslund og Allerød.
Vi håber at mange flere vil være med til at realisere OS2wakks og dermed en tværkommunal løsning til sikker kommunikation med borgerne.

En update siden sidst er at vi har haft en god dialog med leverandøren og har derfor kunnet justere på de forventede driftspriser. Selvfølgelig i positiv retning. Vedhæftede bilag er opdateret med nye tal.

 

Denne fundraising skal skabe grundlaget for at WAKKS kan gå fra at være en specifik Varde Kommune løsning til at være en tværkommunal og tværgående løsning som kan anvendes af og samarbejdes omkring i alle landets kommuner og regioner. Varde Kommune har lagt et stort arbejde i at få udviklet første version og der søges om funding til:

  • Finansiering af version 1 så kildekoden kan overdrages til OS2 og offentliggøres på open source licensen MPL 2.0
  • Videreudvikling til en generisk tværkommunal løsning som kan driftes og vedligeholdes i fællesskab og ejes af de offentlige myndigheder selv. Vi ønsker en app, ikke 98+5.
  • Etablering af et samarbejde omkring OS2wakks samt en fælles drift og vedligehold af produktet.

Vedlagt er følgende dokumenter:

 

Udvidelse af styregruppe

Udover funding søges styregruppen for projektet udvidet. Har det interesse hører vi gerne fra jer på os2@os2.eu.

 

VIGTIGT for jeres deltagelse og projektets realisering

Deadline er: torsdag d. 12/3 – 2020.

Vil du/din kommune/region på baggrund af vedlagte materiale være med til at finansiere udviklingen af OS2wakks – så besvar ved at sende en mail til os2@os2eu med indholdet:

"På xxxx kommunes/regions vegne skal jeg hermed give tilsagn om at bidrage til finansiering af den tværkommunal/regional løsning til sikker kommunikation OS2wakks. Mit tilsagn er på maksimalt kr. (indsæt beløb jf. kommunestørrelse/regionen*). Hvis projektet ikke opnår den fornødne finansiering til at udvikle version 2.0, bortfalder mit tilsagn. Dette tilsagn er ikke bindende for kommunen/region i forhold til finansiering af kommende versioner af løsningen.

Opkrævning af bidraget skal ske til EAN xxxxxxxxxxxxxx

Kommunens/regions CVR-nummer er: yyyyyyyy

Med venlig hilsen

xxxxxxxxx"

*Tabel med oversigt over bidragstørrelse

Borgere

Andel

Størrelse

Beløb

0-39.999

40%

Lille

48.000 kr.

40.000-59.999

60%

Mellem 

72.000 kr.

60.000-149.999

80%

Stor

96.000 kr.

150.000+

100%

Meget stor

120.000 kr.

Region

100%

Region

120.000 kr.

 

Vi ser frem til det tværoffentlige samarbejde

Med venlig hilsen

Lars Peter Mosgaard, Digitaliserings- og IT-chef, Varde Kommune og Rasmus Frey, OS2-sekretariatet