Arbejder du i Børn og Ungeområdet? Få en smart måde at bevillige foranstaltninger

6 februar, 2020 af
Arbejder du i Børn og Ungeområdet? Få en smart måde at bevillige foranstaltninger
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

OS2bos (Bevilling & Styring) er en it-løsning, der gør det smartere at starte, understøtte og afslutte bevillinger i overensstemmelse med lovgivningen – i dag i Børn og Ungeområdet, men på sigt også i andre områder.

 

OS2bos kan pt. bruges af sagsbehandlere, administration og ledelse i Børn og Ungeområdet til at starte sager, bevillige aktiviteter og udbetalinger i overensstemmelse med lovgivningen og med det formål at få et bedre og mere præcist overblik over økonomien. Heidi Bebe, digitaliseringskonsulent i Ballerup Kommune, fortæller, at sigtet med OS2bos er at få et bedre og mere præcist overblik over økonomien.

 

OS2bos er udviklet til Børn og Unge, men kan også passe på andre områder

I Børn og Ungeområdet får sagsbehandlerne et bedre redskab til at benytte de bedste foranstaltninger (bevilge foranstaltninger i tråd med Børn og Ungestrategien) samtidig med, at kommunen som helhed får bedre indblik i og styringsmulighed på forholdet mellem foranstaltninger, effekter, økonomi og budget. Selvom OS2bos i dag findes til Børn og Ungeområdet, er der intet til hindring for at tilrette det til fx pensionistområdet eller hjælpemiddelområdet. OS2bos er nemlig generisk i sin opbygning.

 

Denne måde kan du træffe forbyggende, økonomiske foranstaltninger

Når en sag oprettes eller tilpasses, registrerer sagsbehandlerne sagens placering på ’Indsatstrappen’. Derfor kan I på sigt bruge OS2bos til at få data om forholdet mellem indsats, effekt og økonomi. På den økonomiske bane giver OS2bos derfor mulighed for valid forudsigelse af potentielle budgetoverskridelser og dermed for at træffe beslutning om forebyggende foranstaltninger.

 

Åbent for genbrug i andre kommuner

OS2bos er bygget i open source og overdraget til OS2-fællesskabet for at åbne for, at andre kommuner også kan tage it-systemet i brug.

Heidi Bebe siger om de første erfaringer i Ballerup Kommune: ”Kort sagt er erfaringen, at udviklingen af it-systemet, der skal understøtte en ny praksis, er et stort arbejde. Når denne proces er overstået, forestår stadig en masse organisatorisk udviklingsarbejde, som i sidste ende bliver afgørende for at høste de gevinster, vi satte os for at høste, da vi igangsatte processen.”

 

 

OS2bos giver socialrådgiverne et bedre redskab til at benytte de bedste foranstaltninger (bevilge foranstaltninger i tråd med kommunens Børn og Ungestrategi) – samtidig med at kommunen som helhed får bedre indblik i og styringsmulighed på forholdet mellem foranstaltninger, effekter, økonomi og budget.

 

Læs mere i Danske Kommuner (kræver abonnement)

Se med på webinaret om OS2bos for kommunalt ansatte i Børn & Ungeområdet samt digitaliseringskonsulenter d. 26/2/2020 kl. 13-14.30

Er du digitaliseringskonsulent og interesseret i hvordan OS2bos virker? Læs med her.

Tags
Vores blogs