Tilgængelighedsstandarder i EU og open source værktøjer til at teste offentlige hjemmesider og apps

2 juli, 2021 af
Tilgængelighedsstandarder i EU og open source værktøjer til at teste offentlige hjemmesider og apps
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Som en del af at følge EUs tilgængelighedsdirektiv (Directive (EU) 2016/2012), har offentlige myndigheders hjemmesider skulle møde tilgængelighedsstandarderne siden september 2020. Fra juni 2021 gælder standarderne også offentlige apps.

 

Sidste måned (juni 2021) skal offentlige myndigheders app møde tilgængelighedsstandarder og være tilgængelige for mennesker med handicap. Det er næste fase i EUs tilgængelighedskrav. Direktivet krævede handling for offentlige myndigheder den 23. september 2020, hvor deres hjemmeside skulle være tilgængelige for alle – også personer med syns- eller hørehandicap.

Det var allerede i 2014, at et EU-parlamentsmedlem udtalte sig om, at alle burde kunne tilgå online offentlige services. To år senere blev Web Accessibility Directive vedtaget med et overvældende flertal i parlamentet.

 

Øget digitalisering

Tilgængelighed er vigtigt, fordi offentlige informationer og private services i højere grad er digitale. EU-direktivet vil gøre det lettere at tilgå de offentlige myndigheders online services. Det understøtter (se princip 12 i direktivet) FNs konvention om rettigheder for folk med handicap ved at kræve lige adgang til online services for alle i medlemslandene. Medlemslandene fik en deadline: At implementere EU-direktivet i national lov inden september 2018.

 

WCAG på offentlige hjemmesider

I 1999 offentliggjorde World Wide Web Consortium (W3C) deres arbejde for de tekniske standarder som WAI (Web Accessibility Initiative). WAI er et initiativ om webtilgængelighed og stiller de samme krav som EU-direktivet: Perceivability (at kunne se), Operability (at kunne bruge) og Understandability (at kunne forstå) samt Robustness (robust) i koden (princip 37)

Et underprogram af WAI har fået særlig opmærksomhed: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). WCAG er anderledes specifik. Dokumentet WCAG (findes i version 2.0, 2.1 og snart 2.2) stiller krav til indhold på en hjemmeside. Det er tekstelementer, billeder, lyd, kode for strukturen mv. WCAG er en standard, der skal bruges af indholdsudviklere som designere og forfattere, fordi det er en teknisk standard. Hver guideline i dokumentet har listet succeskriterier i tre niveauer (A, AA, and AAA).

 

Open source til WCAG

Flere lande som Sverige, Letland og Slovenien kører deres offentlige hjemmesider med open source værktøjer. Fordelen ved dette er øget sikkerhed i koden, når andre byder ind med ændringsforslag og ekstra øjne på koden. Det samme gør sig gældende i mobil apps. Høj kvalitet i koden sikres med de fire open source friheder: Frihed til at studere, dele, ændre og bruge.

Der findes flere open source redskaber til at evaluere WCAG. Der er mange testmuligligheder i open source version:

  • NVDA giver en manual made for at teste tilgængelighed for personer med synshandicap.
  • Axe fra Deque Systems kan bruges til at teste Android apps (iOS er på vej).
  • Tanaguru bruges bl.a. til hjemmesider i det fransk uddannelsesminiterium.

EU-kommisionen vil gennemse integrationen af WCAG I 2022.

 

 

Tag med videre

  • Siden juni 2021 har EUs direktiv om webtilgængelighed krævet, at offentlige myndigheders apps er tilgængelige for folk med handicap.
  • W3C har en liste af krav for tilgængelighed på hjemmesider og apps.
  • Lige som der findes open source hjemmesideopbygning, findes der også testværktøjer for webtilgængelighed på mobil apps og hjemmesider.

 

Læs flere artikler som denne på OSOR

Vores blogs