Bestyrelsen 2023: Eva Iversen

Eva trådte ind i bestyrelsen i 2021 som suppleant og blev regulært medlem i 2022. Hun blev genvalgt til generalforsamlingen i april 2023 for en to-årig periode.
6 juli, 2021 af
Bestyrelsen 2023: Eva Iversen
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Vi har stillet bestyrelsen et par spørgsmål, så vi kan lære dem bedre at kende. Her er det suppleant Eva Iversen (interview fra 2021).

 

Hvad laver du i dit daglige arbejde?
Jeg arbejder som Løn og Økonomichef i Middelfart Kommune og har ansvaret for kommunens fælles funktioner blandt meget andet vedrørende:
  • løn til alle medarbejdere,
  • opkrævning af kommunens tilgodehavender hos borgerne,
  • sikring af rettidig betaling til leverandører,
  • indgåelse af indkøbskontrakter via bl. a. udbud og kontraktstyring samt e-handel
  • personalejura, hvor vi leverer hjælp til bl.a. sygefraværs-, fastholdelses- og afskedigelsessamtale
  • økonomistyring for hele kommunen – alle enheder og forvaltningsområder

 

Hvad motiverer dig til at være i bestyrelsen for OS2?

Hele tanken om at man i det offentlige hjælper hinanden med gode it-systemer og at vi naturligvis ikke betaler mere ende højst nødvendigt for de gode løsninger. Desuden så interesserer det mig at skabe gode og gerne digitale arbejdsgange, så der kan blive plads til alle de andre ting som vi gerne vil og skal.

 

Har du andet bestyrelsesarbejde eller lignende aktiviteter?

Jeg har i mange år været aktiv i forskellige foreninger. Lige nu er jeg aktiv i vores ejerforening. Jeg har tidligere dyrket meget sport bl.a. basketball og jeg elsker at stå på alpin-ski. I øjeblikket går tiden i haven og med familie og venner.

 

Hvad lavede du i dit første job?

I mit første rigtige job blev jeg ansat i skoleafdelingen i Fredericia Kommune – ikke overraskende var det også der økonomien som var det primære fokusområde.