Tak til Vibeke Kahl fra Syddjurs Kommune

23 december, 2016 af
Tak til Vibeke Kahl fra Syddjurs Kommune
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Aftalen med Syddjurs Kommune om varetagelse af IT System kataloget og Snitflade kataloget udløber den 31/12 2016. Vi skal derfor sige farvel til Vibeke Kahl fra Syddjurs Kommune, der har siddet med redaktionsopgaven fra den 1/3 2016 og ind til nu.

Tak til Vibeke for den store indsats med proaktivt at vedligeholde og kvalitetssikre data i IT System kataloget og Snitflade kataloget, og ikke mindst for hurtig og konstruktiv respons på indmeldinger fra KITOS-kommuner.

Syddjurs Kommune har i en årrække tilbudt at udføre KITOS redaktionsopgaven og vi er i Sekretariatet glade for, at Syddjurs har tilbudt os denne ressource. Syddjurs har været med til at sikre, at KITOS har opnået det modenhedsniveau det har i dag, ved deres vedvarende engagement i KITOS fællesskabet.

Samira Massoudi fra KITOS Sekretariatet i Ballerup Kommune vil fra januar 2017, overtage opgaven med at kvalitetssikre og vedligeholde IT System kataloget og Snitflade kataloget i KITOS.

Det er fremadrettet Samira KITOS brugerklubben skal henvende sig til på Yammer vedrørende de to kataloger, leverandører og rettighedshavere.

Af KITOS Sekretariatet
 

Tags