Strategisk brug af data kræver overblik over it-systemer

14 oktober, 2022 af
Strategisk brug af data kræver overblik over it-systemer
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

ESR (ejendomsstamregister) bliver efter planen udfaset i 2023. Udfasning af ESR er del af initiativet Kommunal Implementering af Grunddata (KIG), som understøtter kommunernes strategiske arbejde med data. OS2kitos (KITOS) gør det muligt at skabe et lokalt overblik over, hvor it-systemer henter grunddata. Kommunerne skal selv løfte arbejdet med at registrere, hvor de får data fra. Heldigvis kan mange aktører i kommunen få gavn af denne indsats.


Onsdag den 24. august havde Kommunernes Landsforening, KL, inviteret product owner Ulla Larney til at præsenterer KITOS for KIG projektledere i kommunerne. Her fortalte  hun om fordelene ved at bruge KITOS til at registrere relationer og snitflader mellem it-systemer. I KITOS kan man f.eks. registrere, at Acadre henter CPR data fra Serviceplatformen, mens matrikeldata hentes fra LOIS. Det gør det muligt at arbejde strategisk med data, fordi det kræver et overblik over egne it-systemer. Det kan kommunerne lave via KITOS. Den onsdag lyttede 85 personer til Ulla Larneys oplæg og fik svar på deres spørgsmål.

 

Data for forskellige kilder
Grunddata er en overordnet betegnelse for data som f.eks. CVR, CPR, matrikler og veje. Som KL forklarer på sin hjemmeside: ”Disse registreringer kaldes grunddata og udgør Danmarks digitale råstof.

Data kan hentes fra forskellige kilder. Det kunne være direkte fra registrere så som CPR, fra Datafordeleren.dk, fra Serviceplatformen eller fra private leverandører. Kommunerne skal bruge et overblik over, hvorfra it-systemer henter bl.a. grunddata for at arbejde strategisk med data.

Når data bruges strategisk, er der en stor gevinst økonomisk og i effektivisering af sagsbehandling. Det er, hvad KIG er sat i verden for at assistere med.

Konsulent hos KL Sofie Kofoed Led skriver i en mail til OS2: ”KL understøtter kommunerne med implementering af KIG indtil udgangen af 2023. Derfor haster det, hvis der er kommuner, der endnu ikke har skabt overoverblik over, hvilke datakilder, deres IT-systemer trækker på, især på ejendomsdataområdet. 80 kommuner har allerede adgang til at anvende KITOS, og derfor vil vi gerne være med til at udbrede kendskab til værktøjet, så de kan få glæde af det.

 

Dynamisk overblik
I sit oplæg forklarede Ulla Larney, at når kommuner bruger KITOS til at skabe overblik over grunddata bliver der tale om et mere dynamisk overblik, da data i KITOS opdateres løbende. Samtidig kan flere faggrupper få gavn af registeringen.

En anden fordel er, at KITOS gør det lettere at uddelegere ansvar for datahåndtering og -opdatering. Det ligger ikke længere hos én enkelt medarbejder, men giver flere medarbejdere i kommunen et overblik over it-systemernes relationer, relationer med snitflader og noter hertil.

Data om relationer og snitflader kan trækkes ud via csv eller KITOS’ API. I modsætning til et overblik i Excel, er overblikket i KITOS tilgængeligt for kollegaer. F.eks. contract managers, DPOer, it-systemadministratorer, it-arkitekter og arkivarer.

Det giver også et overblik, hvis et it-system skal udfases. Brugerne vil kunne se i KITOS hvilke konsekvenser, det har for andre snitflader og relationer.

Vejen til et overblik i KITOS er at kontakte den lokale administrator for KITOS i egen kommune med spørgsmål om, hvordan jeres KITOS-kommune bliver registret.

Det er også muligt at kontakte sekretariatet med generelle spørgsmål om, hvordan man kommer med i KITOS-samarbejdet. Det er på info@kitos.dk.

 

Kommunal Implementering af Grunddata

KIG-initiativet skal sikre, at data kan bruges til at effektivisere offentlig forvaltning. Det stiller krav til kvalitet, opbevaring og uddeling af data. Udover de økonomiske gevinster, vil forbedret datahåndtering med hjælp fra KIG mindske fejl, sikre optimering, skabe bedre sagsbehandling og give mindre leverandørafhængighed.

Kilde: KL.dk

 

Hvad er OS2kitos?

OS2kitos står for Kommunernes it-overblikssystem (KITOS). Løsningen er webbaseret og består af fire moduler: Organisation, IT Systemer, Kontrakter og Databehandling. KITOS er del af OS2 -fællesskabet og har et sekretariat i Ballerup. KITOS giver et dynamisk overblik over data og de it-systemer, der leverer den.

Information om KITOS finder du på kitos.dk

 

Tags
Vores blogs