Gæt hvor citaterne er fra og vind en flot OS2-kop

21 oktober, 2022 af
Gæt hvor citaterne er fra og vind en flot OS2-kop
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Hvor kommer nedenstående udklip fra? De første tre, der gætter alle 10 rigtige, kan hente en flot OS2-kop på sekretariatet i Aarhus. Skriv til Charlotte på charlotte@os2.eu senest den 31. oktober 2022.

 

Udklip kommer fra:

  • Gentænk Velfærden: Kommunernes digitaliseringspolitik, maj 2022
  • Vejledning om brug af open source i den offentlige sektor: KL og Digitaliseringsstyrelsen, april 2022
  • Open source software i den digitale forvaltning: Teknologirådet, oktober 2002

 

1. Vi skal genbruge, dele og kopiere de digitale løsninger, der allerede giver værdi i kommu­nerne. Ved bedre vidensdeling og fælles hjælp kan vi undgå at genopfinde den dybe tallerken og i stedet høste gevinsterne fra modne tekno­logier og systemer, vi allerede har i brug.

Se svaret.

 

2. For alle typer software skal det sikres, at hver enkelt forvaltningsenhed har en reel valgmulighed i et konkurrencepræget marked.

Se svaret.

 

3. I kommunerne skal vi lære af hinanden, så vi fortsat skaber værdi, når vi implemente­rer de modne teknologier.

Se svaret.

 

4. Hvis vi skal lykkes, skal vi realisere den politiske aftale om, at:

› Skabe et sammenhængende it-landskab.

› Bygge til genbrug og forandring.

› Undgå leverandørafhængighed.

› Bruge data som en værdiskabende ressource.

› Sikre tillid og sikkerhed for borgere og virksomheder.

Se svaret.

 

5. Den effektive teknologi skal udbredes på tværs af kommunegrænser.

Se svaret.

 

6. Open source handler ikke om it-afdelingens teknologiske præferencer, men er en strategisk forretningsmodel […] og skaber bedre muligheder for at dele, videreudvikle og genbruge digitale løsninger.

Se svaret.

 

7. Den offentlige sektor står i Danmark og i hele EU overfor en omstilling til digital kommunikation ved levering af offentlige serviceydelser med borgeren i centrum. Det betyder, at der i højere grad skal leveres sammenhængende ydelser, der kræver øget samarbejde mellem forvaltningsenheder og mellem forvaltningsniveauerne EU, stat, amt og kommune.

Se svaret.

 

8. Skal digital forvaltning være effektiv er det nødvendigt, at systemerne kan kommunikere med hinanden. Det er nødvendigt at standardisere sådanne løsninger, så integration af systemer og genbrug af data er muligt. Som vi senere vil komme ind på, er åbne standarder en forudsætning for en sådan udvikling. […] Open source software er kendetegnet ved at benytte åbne standarder.

Se svaret.

 

9. I valget mellem open source-software og proprietære løsninger er det ikke et spørgsmål om enten-eller, men om at vælge den løsning, der skaber værdi på baggrund af de udfordringer og behov, der er relevante for den enkelte myndighed.

Se svaret.

 

10. At kildekoden er åben og frit kan genbruges, betyder ikke kun, at en myndighed kan dele sin open source-software med en anden myndighed. Det betyder også, at den anden myndighed kan forbedre softwaren og derefter dele den forbedrede løsning med den første myndighed og med andre. På den måde kan der være flere om at forbedre softwaren og finansiere fremtidige ønsker til videreudvikling.

Se svaret.

Tags
Vores blogs