OS2MO version 2.0

1 december, 2017 af
OS2MO version 2.0
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Tidligere i 2017 udsendte OS2-bestyrelsen en mail om revurdering af OS2MO projektet for at belyse muligehderne for at skabe sammenhæng og genbrug af kode i de tre projekter OS2MO, VeRA og LoRA.

OS2MO/LoRA/VeRA projektet er nu nået til et stadie hvor vi kan se det færdige produkt. Teknologierne fra de tre projekter OS2MO, LoRA og VeRA er blevet sammenbygget i et samlet projekt. Produktet vil blive sammenbygget med OS2rollekataloget og derved dække behovene for lokal implementering af rammearkiteturelementerne Medarbejder, Organisation, Klassifikation og Roller.

En række kommuner har i samarbejde med Magenta bragt projektet frem til et stadig hvor der udestår:

  • Refakturering af kodningen af brugerinterfacet så det passer til de nye funktioner
  • Kodning af kommunikationslaget af medarbejder komponenten
  • Indarbejdelse af OS2rollekatalog
  • Andre mindre fejlrettelser/tilføjelserfor at skabe et sammenhængende og konsistent produkt

Det færdige produkt kommer til at fremstå som et Kommunalt mini-IDM. Samtidigt vil det nye OS2mo 2.0 kunne udgøre en lokal implementering af de nødvendige rammearkitekturkomponenter og dermed også grundlaget for at kunne integrere med støttesystemerne.

Det er planen at starte et hurtigt forløb der slutter i første halvdel af 2018 så OS2mo 2.0 dermed kan releases til implementering i kommunerne.

Herefter kan den enkelte kommune entrere med sin foretrukne leverandør hvad angår lokal implementering af OS2mo 2.0. OS2-fællesskabet vil sørge for at en eller flere leverandører tilbyder en standard OS2 serviceaftale så der altid er sikret mulighed for at få service og support på OS2mo.

Der vil efterfølgende være en fase hvor der etableres en sekretariatsfunktion for OS2mo. Sekretariatet skal på kommunernes og OS2s vegne varetage ejerskabet og videreudvikling af OS2mo produktet. Det er dog valgt at udskyde denne del til efter det færdige produkt er udviklet for ikke at forsinke OS2mo 2.0. Mere om sekretariatet i en senere orientering.

Flere kommuner har allerede givet tilsagn om at medfinansiere de 1.3 mio kr. der skal til for at komme i mål.

Hvis kommuner der repræsenterer tilsammen 1 mio indbyggere vil projektet blive realiseret. Det betyder at beløbet man binder sig for maksimalt er 1,3 kr. pr. indbygger til at realisere OS2mo 2.0. som færdigt produkt. Hvis kommer tilsagn fra kommuner der repræsentere mere end 1 mio. indbyggere bliver prisen pr indbygger sat tilsvarende ned.

Hvis du på din kommunes vegne beslutter at bidrage til at realisere OS2mo skal vi bede jer om inden 8. december 2017 at sende en mail til Jens Kjellerup jeh2@balk.dk> med følgende indhold:

"Jeg giver hermed på vegne af tilsagn om at støtte udviklingen af OS2mo med maksimalt 1,3 kr. pr. indbygger. Beløbet skal opkræves på EANnummer: .

Forudsætningen for mit tilsagn er, at der skaffes den nødvendige opbakning fra kommuner der repræsenterer 1 mio indbyggere. Hvis der kommer tilsagn fra flere kommuner end nødvendigt nedsættes mit bidrag tilsvarende således, at OS2mo maksimalt modtager 1,3 mio kr til udviklingen af OS2mo 2.0 fra de deltagende kommuner."

 

Vedhæftet er en kort beskrivelse af OS2MO 2.0

 

 

 

Foto: Anna Reiff på Unsplash.com

Tags
Vores blogs