Kitos som autoritativ kilde til oplysninger om IT-systemer, snitflader og KLE

13 december, 2017 af
Kitos som autoritativ kilde til oplysninger om IT-systemer, snitflader og KLE
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

OS2kitos sekretariatet har indsendt en ansøgning til KL med overskiften: "OS2kitos som autoritativ kilde til oplysninger om IT-systemer, snitflader og KLE”.  Se ansøgningen her

Ansøgningens formål er at fremskaffe midler, som skal bruges til videreudviklingen af Kitos i forhold til følgende udviklingstiltag:

  • Nye felter så leverandørerne selv kan indberette og vedligeholde informationer om systemer og snitflader
  • Opbygning og kvalitetssikring af snitfladekataloget
  • Ændring af måden hvorpå snitflader tages i anvendelse, så det bliver lettere at tage en snitflade i anvendelse
  • Omskrivning af sikkerhedsmodellen til api’et, så det også bliver muligt at udveksle data med systemer, der ikke er web-baserede
  • Beskrivelse af felterne i system og snitfladekataloget, så det bliver lettere at udveksle disse oplysninger med andre systemer

Realiseringen af initiativet indenfor denne økonomiske ramme er betinget af medfinansiering fra KLs Rammearkitekturpulje.

Tags