OS2mira: Simpel app til registrering af fx smerte, humør og aktivitet

12 juni, 2020 af
OS2mira: Simpel app til registrering af fx smerte, humør og aktivitet
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

På en skala fra 0 til 10 kan borgere og patienter registrere helbredsændringer i appen OS2mira.

 

For borgere i forløb i kommune eller region kan det være svært at huske, hvordan fx smerter eller humør var flere uger tilbage. Et svar på spørgsmålet ”hvordan er det gået siden sidst?” kan derfor blive mangelfuldt. Det gør det svært for fagpersonerne at rådgive og vejlede på en kvalificeret måde.

 

Notifikationer holder brugerne til ilden

OS2mira løser det problem ved at indsamle viden fra borger, mens den er frisk i hukommelsen. Appen kan indstilles til at sende en eller flere daglige notifikationer ud til borgerne, så de bliver mindet om, at de skal registrere. Det kunne fx være én om morgenen, som spørger til søvn og én om aftenen, der spørger til antal skridt, og hvordan dagen er gået på en skala fra 0 til 10. Hvad der måles på, beslutter medarbejderen sammen med borgeren.  

Vi fandt ret hurtigt ud af, at notifikationer var ret afgørende, for at borgeren fik udfyldt og fortalt, hvad de gik og lavede. Uden dem var det som med kinabogen [til registrering, red], hvor borger glemte at udfylde.

– Anders Rosgaard, fysioterapeut, Aarhus Kommune.

 

Fleksibel registreringsmetode tilpasset afdelingens behov

Brugergruppen af løsningen er ikke kun borgere, men også medarbejdere i kommune eller region. Sammen kan borger og medarbejder aftale, hvilke parametre, der bliver målt på.

Alle afdelinger, som bruger OS2mira, får en løsning, der er tilpasset deres behov og med relevante valgmuligheder. Den samlede løsning bliver lavet ud fra en implementeringsworkshop, hvor afdelingen tilkendegiver, hvad de gerne vil have.

Mira er egentlig bare en skal, som den ligger ude i appen. Vi styrer alt her fra vores backend på baggrund af, hvad afdelingen gerne vil have. Så de enkelte afdelinger kan selv være med til at bestemme, hvad borgerne skal spørges om, samt hvor ofte og hvordan de skal spørges.

– Anders Rosgaard, fysioterapeut, Aahus Kommune.

 

Udviklet af fysioterapeuter med potentiale til mere

Selvom løsningen er udviklet af fysioterapeuter, kan den bruges af mange faggrupper. Alle steder, hvor spørgsmålet ”Hvordan er det gået siden sidst?” bliver stillet, kan OS2mira være med til at kvalificere dialog og indsigt mellem medarbejder og borger.

Jeg bruger nogle få minutter på at gennemgå grafen, inden borger kommer til et møde hos mig. Det gør, at jeg er væsentlig klogere på, hvad borger har lavet siden sidst – og mindst lige så vigtigt: Hvordan de selv oplever at have haft det siden sidst. Jeg føler mig simpelthen bedre forberedt.

– Morten Vedsø Szygenda, fysioterapeut, Aarhus Kommune

Det andet, jeg vil fremhæve, er det jeg kalder aha-oplevelsen. Når borger og jeg sidder sammen og gennemgår grafen, der viser borgers indtastninger siden sidst, kombinerer vi borgers viden med min faglige viden. Og det skaber ofte en aha-oplevelse af forståelse og sammenhæng for borger mellem fx smerte og aktivitetsniveau.

– Morten Szygenda, fysioterapeut, Aarhus Kommune

 

Faseopdelt proces gør OS2mira tilpasningsdygtig

OS2mira er et faseopdelt projekt, som netop har afsluttet fase 1: Den tekniske udviklingsfase. Næste fase er test af implementeringsdesignet. OS2mira er nemlig ikke kun en app – det er en app, der kommer med et implementeringsdesign udviklet af Center for Innovation i Aarhus. Designet er en erkendelse af, hvor vigtigt det er at få teknologien ordentligt ud at leve blandt medarbejdere og borgere.

Faseopdelingen gør projektet mere tilpasningsdygtigt til en politisk organisation som en kommune eller region. Ikke mindst tager OS2mira højde for løbende justeringer, når styresystemer som iOS og Android opdateres.

En rigtig god app gør det ikke alene. Det sværeste er ofte at få ny teknologi til at leve blandt brugerne som både er medarbejdere og borgere. Derfor kommer OS2mira med et implementeringsdesign, så vi sikrer sammenhængen mellem en god app og brugen af den i hverdagen.

– Anders Rosgaard, fysioterapeut, Aarhus Kommune

 

Interesseret i at høre mere?

Kontakt Anders Rosgaard på andr@aarhus.dk for at høre mere og OS2-sekretariatet på os2@os2.eu for at deltage i en arbejdsgruppe omkring OS2mira sammen med Aarhus Kommune.

Tags
Vores blogs