Nyt styregruppemedlem til OS2rollekatalog

18 juni, 2020 af
Nyt styregruppemedlem til OS2rollekatalog
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Marianne Thougaard er tiltrådt som nyt styregruppemedlem for OS2rollekatalog. Marianne er afdelingsleder for Hjørring Kommunes centrale Innovations- og Digitaliseringsenhed og kommer med en bred viden om kommunal digitalisering.

Marianne arbejder med digitalisering og udvikling på et strategisk niveau og har generelt højt fokus på processerne og kommunikationen omkring udviklingsopgaver. Motivationen for at indtræde i styregruppen for OS2rollekatalog bunder i en erfaring om, at kommunerne bedst lykkes ved at løfte i flok. Det er derfor naturligt for hende at bidrage til fællesskabet via deltagelse i styregrupper og netværk.

Den siddende styregruppe byder Marianne varmt velkomment og glæder sig til samarbejdet.  

Marianne Thougaard erstatter Ole Hersted Hansen i styregruppen

Vores blogs