OS2kle: En business case

15 maj, 2018 af
OS2kle: En business case
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

OS2s operationelle tværkommunale taksonomi, der er baseret på KL Emnesystematik (KLE), er gratis for en kommune, som er medlem af OS2.

 

Økonomien bag

Projektet startede en idé, leverandøreren Taxon og et sponsorat på 280.000 kr fra en Data Scanning til OS2kle version 1.0. Frontløberne på udviklingen af version 2.0 og 3.0 var kommunerne Ballerup, Skanderborg, Sønderborg og Syddjurs med 40.000 kr per kommune per opgradering, mens Taxon sponsorerede udviklingstimer. Efterfølgende har Taxon udviklet berigelseskomponenten Taxon Classifier, der bygger på OS2kle's taksomoni.

For hele udviklingen har Syddjurs f.eks. betalt 40.000 kr til udvikling af produktet (OS2kle), og derfor kan en kommune, som er medlem af OS2, gratis bruge OS2kle.

 

OS2kle

OS2kle er en taksonomi baseret på KL Emnesystematik, og det er en operationel tværkommunal klassifikation, der til forskel fra ren data fra KLE også til aflæses af en maskine. Autoopmærkning og fortolkning foregår ved brug af berigelseskomponenten Taxon Classifier, som tolker og autoopmærker tekst.

Tags