OS2dagsorden: En business case

15 maj, 2018 af
OS2dagsorden: En business case
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

For en kommune uden for udviklingsgruppen koster OS2dagsorden 40.000 kr. i implementering og eventuelt timer i support fra leverandøren. Koordinationsgruppen har lagt mere økonomi, men har også formet produktet til deres behov.

 

Open Source udvikling i kroner og ører

Syddjurs, som er koordinator på produktet, udviklede version 1.0 til 150.000 kr. Videreudviklingen – version 2.0 – var et samarbejde mellem Ballerup, Ishøj, Sønderborg og Syddjurs for 100.000 kr. Hvert driftsår har Syddjurs videreudviklet for 50.000 kr., mens Ishøj og Ballerup har udviklet plug-ins for henholdsvis 15.000 kr. og 40.000 kr.

Når en kommune ønsker at tage OS2dagsorden i brug i dag, koster det 40.000 kr. i implementering, og hvor support må ses som ekstra timer udover. For en primus motor kommune som Syddjurs har OS2dagsorden kostet 235.000 kr. for udvikling, implementering, førsteårs vedligehold og supportaftale, mens det for en anden aktiv udviklerkommune, Ballerup, har kostet 145.000 kr. i udviklingen og implementering.

 

OS2dagsorden

Open Source som OS2dagsorden koster kun i timer. OS2dagsorden er koordineret af Ballerup, Ishøj og Syddjurs kommune og er desuden også anvendt af Ringsted. OS2dagsorden er en papirløsmøde-app, alle medarbejdere kan bruge. Brugeren af app’en vil se, at den er intuitativ og giver mulighed for at dele talepapirer og skrive personlige noter.

OS2dagsorden har integration af ESDH (Acadre, Agenda Management etc.), avanceret rettighedslag (medlem, følger++, følger+ og følger) og fri kildekode.