Blog: OS2 produkter - Modenhed forpligter

16 maj, 2018 af
Blog: OS2 produkter - Modenhed forpligter
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Som leverandør til OS2 er det en fornøjelse at mærke det engagement og den virkelyst, der er i OS2 projektgrupperne, når det kommer til at udvikle og forbedre produkter og projekter. Det er de ildsjæle, som OS2 fællesskabet er gjort af, og det er én af de store styrker i OS2. Det er også noget af det, der gør det interessant at være med i OS2 som leverandør; det giver mulighed for at sparre og få indsigt tidligt i projektforløb og dermed være med til at præge udvikling og digitaliseringen i Danmark.

Der er dog nogle uhensigtsmæssigheder indbygget i konstruktionen, når projekter bliver til produkter, som pludselig bliver kritiske for de daglige arbejdsgange i kommunerne. OS2 arbejder med modenheds skala fra 1-3, hvilket er en rigtig god måde at sikre nødvendig fokus de rette steder, men det kræver at produkterne følger de retningslinjer, der er knyttet til hvert trin.

Der er flere produkter, som ikke helt lever op til de krav, der er til det pågældende modenhedstrin; det giver udfordringer begge veje og kan skabe misforståelser og diskussioner mellem koordinatorer og leverandører, som ikke er frugtbart for samarbejdet. Det kan også skade OS2 produktet på længere sigt, hvis der ikke tages hånd om de mere usynlige discipliner i et produktudviklingsforløb.

Når et produkt stiger i modenhed, stiller det en række krav til styring (governance) og ikke mindst den økonomi, der følger med, når det ikke kun er funktionalitet, der skal udvikles, men også driftsmodning, håndtering af flere leverandører, arkitektur, support, tekniske ændringer og forbedringer - alt sammen noget som ikke nødvendigvis giver ny funktionalitet, men som sikrer, at produktet kan bruges i daglig drift på en forsvarlig måde, og som ikke mindst sikrer, at det fremadrettet er et levedygtigt produkt, der også fremover kan opfylde de krav, som stilles.

Det er ikke altid, at en POC (proof of concept) kan sættes direkte i produktion andre steder end i den kommune, som først fik implementeret POC, der kan være lokale forhold, som gør, at det er nødvendigt lige at træde et skridt tilbage og sikre, at arkitekturen og infrastrukturen passer til en større udrulning. Der kan være en tendens til, at funktionalitet kommer til at fylde for meget i forhold til de andre ting, som er nødvendige for et levedygtigt produkt; det kalder mere på IT faglighed end på kommunal faglighed, så det er helt sikkert noget, vi som leverandører skal være med til at italesætte, men da råderummet gives af OS2 produktgrupperne, så skal der også her være en opdragelse og erkendelse af, at det er nødvendige discipliner, som dels kræver tid men også økonomi.

Jeg vil derfor gerne opfordre til, at modenhedsskalaen bruges mere aktivt end tilfældet er i dag, dels for at sikre det rette fokus i produktgrupperne og dels for at sikre et godt samarbejde mellem medlemmer og leverandører. Det vil skabe det råderum, der er nødvendigt for et frugtbart samarbejde. Det vil ikke mindst sikre, at OS2 produkterne kan nå endnu længere ud og få den udbredelse, som de retteligt fortjener.

Som leverandør har vi et ansvar for at skubbe på denne proces, så det bliver tydeligt, når der ikke er overensstemmelse mellem de ambitioner, der er for produkterne sammenholdt med den styring og den økonomi, der er nødvendig for et rigtigt produkt. Det ansvar vil vi gerne løfte og glæder os til det fremtidige OS2 landskab med en masse nye spændende projekter, der med tiden bliver til OS2 produkter, som kan være med til at forandre den digitale dagligdag i landets kommuner.

 

 

Billede af Ricardo Gomez Angel på Unsplash.com

Tags